fbpx

FONDAS

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas – https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/

PSICHOLOGINĖ PARAMA, DEPRESIJA

Tuesi.lt – ši interneto svetainė skirta savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, šalia jo esančiam artimajam ir profesionalią pagalbą teikiantiems specialistams.
Neplanuotasnestumas.lt  – teikiama pagalba moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo, taip pat moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą ar pogimdyvinę depresiją. Nemokama pagalba teikiama visoje Lietuvoje. Skambinkite tel. 8 603 57912, rašykite – pagalba@neplanuotasnestumas.lt. Pagalba teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Nebijokkalbeti.lt – A. Mamontovo ir „Jaunimo linijos“ savižudybių prevencijos iniciatyva „Nebijok kalbėti“.
Jaunimolinija.lt – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba. Skambinti galima visą parą nemokamu telefonu 8 800 28888.
Vaikulinija.lt – tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Skambinti galima kasdien, nuo 11 iki 23 val., nemokamai – telefonu 116111.
Viltieslinija.lt – emocinės paramos tarnyba suaugusiesiems, teikianti nemokamą, anonimišką emocinę paramą telefonu bei laiškais visos Lietuvos gyventojams. Linija veikia visa parą, nemokamu telefonu 116 123.
Pagalbosmoterimslinija.lt – moterims skirta emocinės pagalbos linija, kurioje dirba įvairaus amžiaus, specialius kursus baigusios savanorės. Linija veikia kasdien, visą parą, telefonu ir el.paštu. Nemokamas pagalbos numeris – 8 800 66366.
Sidabrinelinija.lt bendravimo ir pagalbos linija vienišiems garbaus amžiaus žmonėms. Nemokamas telefonas – 8 800 80020.

PRIKLAUSOMYBĖS

rplc.lt – Respublikinis priklausomybės ligų centras (RPLC) – tai gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams. RPLC taip pat galima gydytis ir dėl potraukio azartiniams lošimams.
Lietuvos-na.lt – Narkomanai anonimai (NA) yra nepelno siekianti vyrų ir moterų draugija arba bendrija, kuriems narkotikai tapo pagrindinė problema. Organizacijos nariai siekia padėti vieni kitiems visiškai susilaikyti nuo visų rūšių narkotikų.
Anoniminiailosejai.lt – draugija, kurios nariai padeda vieni kitiems įveikti nevaldomą lošimų polinkį.
Prik.lt – Priklausomybių ligų specialistų asociacija. Tarp pagrindinių šios nevyriausybinės organizacijos veiklos sričių – konsultaciniai punktai, skirti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims ir jų šeimoms.

NEĮGALIŲJŲ TEISES GINANČIOS ORGANIZACIJOS

Lnf.lt – Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 15 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų.
Draugija.lt – Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) atstovauja ir gina neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatina lygias galimybes, suteikia reikalingą informaciją.
Pola.lt – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – tai viena didžiausių skėtinių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, vienijanti beveik 30 pacientų organizacijų ir daugiau kaip 13 tūkst. onkologinių pacientų.
Negalia.lt – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) – savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė, visuomeninė organizacija jungianti organizacijas, dirbančias žmonių su negalia integracijos srityje. Organizacija jungia 17 asocijuotų narių įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose ir 5 viešąsias įstaigas.
Manoteises.lt – portalas siekia stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą lietuvių kalba, sudaryti galimybę nevyriausybinių organizacijų ir pažeidžiamų grupių atstovams formuoti žmogaus teisių diskursą, įtraukti į jį plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį.