fbpx

Asociacija ,,Lietuvos studentų sąjunga“: Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių.

Projekto santrauka

Lietuvos studentų sąjunga siekia plėsti psichologinio konsultavimo aukštosiose mokyklose paslaugų tinklą bei vykdyti prevencines veiklas, siekiant pagerinti studentų psichinę sveikatą. Projekto metu vykdomos individualios ir grupinės studentų konsultacijos bei įvairaus pobūdžio užsiėmimai skirti teigiamo psichologinio klimato aukštosiose mokyklose kūrimui bei puoselėjimui. Veiklos vykdomos Utenos, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių aukštųjų mokyklų studentams, kuriems aukštojoje mokykloje nėra teikiama psichologinė pagalba. Projekto metu taip pat vykdomi seminarai, patyriminiai užsiėmimai, meditacijos ir relaksacinės veiklos Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose esančiose aukštosiose mokyklose. Projekto rezultatas – psichinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtra studentams, užtikrinant kvalifikuotą psichologo pagalbą aukštosiose mokyklose ir įgyvendintos prevencinės veiklos, skatinančios geresnę studentų, studijuojančių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, psichinę sveikatą. Lietuvos studentų sąjunga projekto metu bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichologijos studentų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Kauno kolegija, Kolpingo kolegija, Vilniaus dizaino kolegija, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Panevėžio kolegija, Šiaulių valstybine kolegija, Alytaus valstybine kolegija ir Socialinių mokslų kolegija.

Projekto tikslas

Skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą psichologo pagalbą aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų, studijuojančių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, psichinę sveikatą.

Tikslinės grupės

1. Studentai studijuojantys aukštosiose mokyklose, kuriose psichologinė pagalba nėra prieinama.
2. Kiti studentai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

1. Projekto administracinės grupės veiklos įsivertinimas (ar pasiekti projekto tikslai, uždaviniai ir rezultatai, vertinamas projekto efektyvumas tikslinei grupei atliekant kokybines apklausas).
2. Projekto vykdytojų ir projekto partnerių bendradarbiavimo bendras vertinimas (ar įvykdyti partnerių įsipareigojimai, ar visi sprendimai projekto metu, kurie gali būti efektyvesni nei veikiant individualiai, buvo priimti kartu, ar visi vykdytojai ir partneriai dalyvavo projekto veiklose atsižvelgiant į jų funkcijas ir kompetencijas).
3. Kartu su projekto partneriais vykdomi refleksiniai susitikimai po įvykdytų užsiėmimų (orientuotų į studentų psichininės sveikatos problemų prevenciją studijų proceso įtampos mažinimo ir asmenybės ugdymo srityje, priklausomybių mažinimą, seksualinio priekabiavimo ir psichologinio smurto apraiškų prevenciją) skirtinguose miestuose.
4. Relaksacinių veiklų kokybė yra vertinama pasitelkiant diskusiją tarp dalyvių bei vykdytojų.
5. Psichologai kas mėnesį projekto koordinatoriui teikia įvykdytų konsultacijų statistiką pagal sukurtą formą (bendras įvykusių individualių ir grupinių konsultacijų skaičius, bendras konsultuotų asmenų skaičius, rinkdami duomenis užtikrina asmens duomenų apsaugą).
6. Psichologai kiekvieną mėnesį informuoja projekto koordinatorių apie įvykdytus įvairaus pobūdžio užsiėmimus, skirtus teigiamo psichologinio klimato aukštosiose mokyklose kūrimui ir puoselėjimui Utenoje, Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, pateikia dalyvių skaičių, rinkdami duomenis užtikrina asmens duomenų apsaugą.