fbpx

Fondo vadovė – Gražina Belian

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas (toliau – Fondas) įsteigtas 2015 m., siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms. Fondas finansuoja projektus sveikatos prevencijos, mokslinių tyrimų ir socialinės reklamos srityse. Jį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Daugiau informacijos: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/.

2019-2020 metais su Fondo parama įgyvendinami 52 projektai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiai jautrioms socialinėms grupėms, kurios patiria sunkumų dėl savo ar artimųjų negalios, šeimoje augina raidos sutrikimų turinčius vaikus, gyvena su sunkios ligos diagnoze ir pan. Dalis iniciatyvų sieks palengvinti šių visuomenės grupių kasdienybę, ugdyti brandesnį visuomenės požiūrį, kad jos nebūtų stigmatizuojamos.

Šių ir ankstesnių metų Fondo finansuotų projektų sąrašą rasite žemiau.