fbpx

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“: Tėvų, sužinojusių vaiko autizmo spektro raidos sutrikimo diagnozę, psichologinio konsultavimo paslaugų modelio adaptavimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėn.

Projekto santrauka

Šeimos, išgirdusios autizmo spektros sutrikimo (ASS) diagnozę savo vaikui patiria didžiulį šoką, kadangi ASS sutrikimai paprastai išryškėja vaikui sulaukus 2 m. ir vėliau. Iki tol sveiką vaiką auginę tėvai staiga gauna diagnozę, kuri neretai reiškia vaiko negalią visą likusį gyvenimą. Psichologai vaiko ligos ir neįgalumo sukeltą psichologinį šoką ir traumą prilygina pagal sunkumą ir gilumą vaiko netekties skausmui, su kuriuo šeimoms būtina padėti susitvarkyti. Kuo greičiau tėvai grįžta į santykinai normalią psichologinę būseną, tuo greičiau jie pradeda ieškoti pagalbos savo vaikui, kas ASS atveju yra labai svarbu. Lietuvoje labai trūksta specialistų ir metodikų, kaip dirbti su ASS vaikais. Vaiko raidos centras dėl didelio užimtumo negali padėti visiems norintiems, eilėse reikia laukti ir po pusmetį. Per tą laiką, tėvai, jau turėdami diagnozę arba ji yra įtariama, pula į neviltį, nes nori padėti vaikui, bet nežino kaip. Early Bird metodika sukurta būtent tokioms situacijoms, kai tėvai ir vaiku besirūpinantys artimieji, apmokomi dirbti su vaiku. Tėvai, jau turėdami instrumentą kaip bent kažkiek padėti savo vaikui, jaučiasi ne taip beviltiškai, o jų psichinės būklės gerėjimas neabejotinai gerai veikia ir ASS vaiko būseną. Daliai tėvų yra būtina nuolatinė psichologų pagalba. Kol tėvai nesusitaiko su vaiko diagnoze, jos vengia tol yra sudėtinga padėti vaikui. ASS atveju yra būtina visų vaiko gydymo – ugdymo – socializavimo grandžių lankstus darbas. Ir kai viena iš šios grandies sudėtinių dalių – tėvai– nepasiruošę priimti realybės, pagalba vaikui teikiama gerokai sudėtingiau. Todėl būtina tėvams suteikti kiek įmanoma psichologinės pagalbos. Taip pat labai svarbu šeimos vidinių santykių išlaikymas. Tik apie trečdalį vaikų su negalia Lietuvoje auga pilnose šeimose, t.y. tėčiai nepakelia vaiko negalios naštos ir palieka mamas vienas su vaiko negalia.

Projekto tikslas

Suteikti psichologinę pagalbą šeimoms, gavusios vaikui ASS diagnozę, išmokyti jas naujų pagalbos vaikui instrumentų, taip pat suteikti galimybes specialistams įgyti naujų darbo su ASS vaikais metodikų ir juos naudoti kaip instrumentus įgalinant šeimas.

Tikslinės grupės

Specialistai ir ASS turinčio vaiko šiemos nariai.

Numatomos vykdyti veiklos

Tėvų konsultavimas ir mokymas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Projekto pradžioje ir pabaigoje bus apklaustos dvi tikslinės grupės: tėvai, gavę konsultavimą bei mokymus ir negavę, ir bus lyginami rezultatai.