fbpx

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla: Aktyvus Kaunas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09 – 2020-05 (9 mėn.).

Projekto santrauka

Projektas „Aktyvus Kaunas“ siekia didinti inovatyvių fizinio aktyvumo veiklų patrauklumą ir prieinamumą bei formuoti ir stiprinti fizinio aktyvumo įpročius Kauno miesto ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo tarpe.
Projektas siekia:
1. Populiarinti neprofesionalų, mėgėjišką ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo (mokinių) fizinį aktyvumą Kauno mieste;
2. Kurti ir puoselėti „draugišką“ socialinę aplinką įgalinančią Kauno miesto vaikus ir jaunimą aktyviai dalyvauti visuomeninėse ir vietinėse fizinio aktyvumo iniciatyvose: sportiniuose renginiuose, treniruotėse, sporto rungtynėse, varžytuvėse, estafetėse ar žaidimuose;
3. Sudaryti sąlygas ir didinti inovatyvių fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą Kauno miesto vaikams ir jaunimui.
4. Formuoti ir stiprinti vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo bei sveikos gyvensenos įpročius taikant inovatyvias projekto „Aktyvus Kaunas“ fizinio aktyvumo veiklas.

Projekto dėka:
1. Miesto vaikams ir jaunimui bus kuriamos fizinio aktyvumo alternatyvos – sukurta daugybė progų smagiai ir aktyviai praleisti laiką dalyvaujant įvairiose sportinėse ir fizinio aktyvumo veiklose;
2. Padidės mėgėjiško neprofesionalaus fizinio aktyvumo populiarumas Kauno miesto ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo (mokinių) tarpe;
3. Bus formuojami ir stiprinami fizinio aktyvumo bei sveikos gyvensenos įpročiai;
4. Stiprinama vietinė neformalaus švietimo bazė siekiant didinti ir stiprinti fizinio aktyvumo prieinamumą Kauno miesto vaikams ir jaunimui;
Projekto veiklose dalyvaus apie 4026 miesto vaikų ir jaunimo.

Projekto tikslas

Didinti inovatyvių fizinio aktyvumo veiklų patrauklumą ir prieinamumą bei formuoti ir stiprinti fizinio aktyvumo įpročius Kauno miesto ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo tarpe.

Tikslinės grupės

Kauno miesto:
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai.
2. Bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai (1-12 kl.).

Numatomos vykdyti veiklos

Fizinio aktyvumo renginiai/užsiėmimai:
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sporto šventė „Startukas“.
2. 7-12 klasių mokinių smėlio tinklinio varžybos „Smėlio smūgis“.
3. 5-12 klasių mokinių orientacinės varžybos „X trasa“.
4. 1-12 klasių mokinių sporto šventė „Sportietis“.
5. Funkcinės treniruotės „Sportas ratu“.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų:

 • judrieji žaidimai/estafetės;
 • Trikrepšio treniruotės.

1-4 klasių mokinių:

 • judrieji žaidimai/estafetės;
 • Trikrepšio treniruotės.

5-8 klasių mokinių:

 • gatvės šokiai;
 • Pilates užsiėmimai;
 • imtyvių treniruotės „Minkšta žemė“.

9-12 klasių mokinių:

 • Kango Jump užsiėmimai;
 • Pilates užsiėmimai;
 • aerobikos užsiėmimai
 • imtyvių treniruotės „Minkšta žemė“.

Interaktyvūs fizinio aktyvumo užsiėmimai:
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir 1-4 klasių mokinių interaktyvūs sportiniai žaidimai „Inter-greitis“.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Vertinimas vyks:
1. Organizuojant išankstinę dalyvių registraciją į renginius ir veiklas.
2.Renginių dalyvių klasių auklėtojų ir/ar dalyvavusių mokyklų administracijos grįžtamojo ryšio surinkimas el. anketavimo būdu renginiui pasibaigus (per 10 kalendorinių dienų).
3. Rengiant pasibaigusio renginio apibendrinimus, apžvalgas visuomenei per elektroninę žiniasklaidą ir socialinius tinklus.