fbpx

Kauno arkivyskupijos Caritas: Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio sukūrimas epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.19 – 2020.07.31.

Projekto santrauka

Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2017 m. sergamumas epilepsija 0-17 m. amžiaus vaikų tarpe sudarė 6,3/1000 gyventojų, suaugusiųjų nuo 18 m. – 8,2/1000 Lietuvos gyventojų. Tai yra dažniausia nervų sistemos liga, kuri tampa priežastimi asmens išskyrimui, socialinei izoliacijai, atstūmimui ir jo pasitraukimui į „savo kiautą“. Priepuoliai gali įvykti bet kuriuo paros metu ir esant bet kokioms aplinkybėms, jie įvyksta darželyje, mokykloje, laisvalaikiu. Netgi gerai mediciniškai gydomos epilepsijos atveju per daug saugojamasi, svarstoma ir paisoma nepagrįstų draudimų – dažnai jau darželyje, mokykloje arba renkantis profesiją. Dėl šių negatyvių išgyvenimų šeimos, kuriose auga vaikas su epilepsija ir raidos sutrikimais, dažniau nei apskritai gyventojai susiduria su socialinėmis problemomis (pvz., darbo vietos praradimas, santykių praradimas) ir su lydinčiais psichikos sveikatos sutrikimais. Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, nėra specializuotų kompleksinės pagalbos psichosocialinių paslaugų programų epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms nariams. Siekiant sumažinti šeimų, kuriose auga vaikas su epilepsija ir raidos sutrikimais, atskirtį, vaikų izoliavimą namuose, skiriant namų mokymą, sušvelninti psichosocialines pasekmes, ypatingai aktualiu tampa šis projektas. Sukurto kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio veiksmingumą užtikrintų multiprofesinės komandos teikiamos paslaugos, orientuotos į gilesnį vaiko ir jo šeimos problemų suvokimą, individualių, tik tai šeimai skirtų problemų sprendimo būdų parinkimą, vaiko ir jo aplinkos švietimą ir pritaikymą. Moksliniu tyrimu grindžiamo modelio sukūrimą, jo efektyvumo testavimą ir tobulinimą užtikrins Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų ir Caritas specialistų bendradarbiavimas.

Projekto tikslas

Parengti įrodymais grįstą kompleksinės integralios pagalbos paslaugų modelį, kuris pagerintų epilepsija sergančių ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybę ir mažintų gretutinių psichikos sveikatos sutrikimų dėl kompleksinės pagalbos stokos išsivystymo tikimybę.

Tikslinės grupės

  • Sergantys epilepsija ir raidos sutrikimų turintys vaikai.
  • Sergančių epilepsija ir raidos sutrikimų turinčių vaikų šeimos nariai.
  • Vaikų ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų) auklėtojai, mokytojai, socialiniai pedagogai, psichologai.

Numatomos vykdyti veiklos

Detalios epilepsija sergančių vaikų su raidos sutrikimais ir jų šeimos narių sveikatos ir socialinės priežiūros pagerinimo galimybių analizės parengimas.
Kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų teikimo alternatyvų epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams, jų šeimos nariams, ir ugdymo įstaigų specialistams veiksmingumo patikrinimas.
Galutinio kompleksinės integruotos pagalbos psichosocialinių paslaugų modelio epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams, ir jų šeimoms parengimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Įvykdytų veiklų veiksmingumas bus vertinamas atliekant kompleksinių integruotų psichosocialinių paslaugų teikimo komandos narių/specialistų supervizijas. Supervizoriai analizuos specialistų veiklos refleksijas raštu bei teiks rekomendacijas veiklų veiksmingumo didinimui.
Bus apklausti projekte dalyvavę šeimos nariai, analizuojami projekto vykdytojų dokumentai.
Supervizijų metu išryškėjusių modelio stiprybių ir silpnybių analizės pagrindu bus parengtas optimalus galutinis preventyvus kompleksinis integruotų psichosocialinių paslaugų teikimo epilepsija sergantiems ir raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimos nariams modelis.