fbpx

Kauno kolegija: Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių.

Projekto santrauka

Vaikai, turintys negalią, ypač kompleksinę, dažniau linkę turėti burnos sveikatos problemų, alergijų, juos dažniau lydi viršsvoris ir kitos sveikatos problemos. Lietuvoje socialinė, medicininė ir edukacinė pagalba negalią turintiems vaikams ir jų artimiesiems teikiama fragmentiškai, šių asmenų socialinei ir fizinei reabilitacijai skiriamas nepakankamas dėmesys. Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar jaunuoliams dažnai nėra pritaikytos programos, nepakankamas pedagogų pasiruošimas, sunku pritaikyti tinkamas darbo veiklos organizavimo formas ir metodus. Projektu siekiama tarpdisciplininėmis prieigomis ir tikslingais, patraukliais, saugiais metodais ir formomis prisidėti prie vaikų, turinčių kompleksinę negalią, ir jų artimųjų fizinės ir emocinės sveikatos gerinimo, socialinės įtrauktiems didinimo. Didelis dėmesys skiriamas tėvų mokymui ir konsultavimui vaikų, turinčių negalią, fizinio aktyvumo stiprinimo, sveikatos priežiūros klausimais. įgyvendinant projekto veiklas, bus sudarytos sąlygos tėvams susitelkti į grupes, išklausyti vieni kitus, pasidalyti rūpesčiais.

Projekte numatytos šios edukacinės ir konsultacinės veiklos:

– Edukacinė sveikatinimo programa, apimanti įvairias fizinio aktyvumo veiklas, aktyvius žaidimus, emocinės sveikatos stiprinimui skirtų metodų taikymą (judesio raiškos, kaniterapijos, metodai, ergoterapines priemonės ir kūrybinio pobūdžio veiklos);
– Konsultacijų ciklas tėvams, kitiems artimiesiems apie vaikų su kompleksine negalia fizinės sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą;
– Metodinė priemonė, skirta kompleksinę negalią turinčių vaikų sveikatos gerinimui.