fbpx

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Kelmės rajono savivaldybės gyventojų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

Projekto tipas – didelės vertės prevencinis projektas.
Įgyvendinimo vieta – Kelmės rajono savivaldybės teritorija.
Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 6 mėn.

Projekto tikslas – sustiprinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų gebėjimus savižudybių prevencijos srityje.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė – Kelmės rajono savivaldybės gyventojai, kurie bus mokomi atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti. Mokymuose dalyvaus sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, specialiųjų tarnybų pareigūnai, dvasininkai
ir kiti specialistai. Iš viso projekte dalyvaus 655 asmenys.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama išmokyti specialistus, identifikuoti žmones, turinčius minčių apie savižudybę ir užtikrinti apie savižudybę galvojančių asmenų saugumą. Tuo tikslu, bus vykdomi savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai („ASIST“). Taip pat bus siekiama išmokyti „Vartininkus“ atpažinti savižudybės riziką ir nukreipti apie savižudybę minčių turintį žmogų specialistams. Tuo tikslu, bus vykdomi „SafeTALK“ − savižudybių intervencijos mokymai „vartininkams“. Siekiant supažindinti visuomenę apie savižudybių riziką ir pagalbos galimybes, bus parengta informacija apie savižudybių riziką ir teikiamą specialistų pagalbą Kelmės rajono savivaldybėje.
Laukiami rezultatai – išaugęs mokymuose dalyvavusių specialistų gebėjimas atlikti savižudybės intervenciją: identifikuoti savižudybės pavojuje esančius žmones ir dirbti su jais, sukuriant planą, kuris užtikrintų jų sveikatos saugumą. Mokymuose dalyvavę asmenys bus pasirengę praktiškai pritaikyti TALK žingsnius (Pasakyti, Paklausti, Klausytis, Apsaugoti), ir taip atlikti savižudybės intervenciją