fbpx

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su partneriais Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centru. Projektas įgyvendinamas Rietavo savivaldybėje, Kaišiadorių rajone, Šakių rajone, 12 mėn.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS:
Tiesioginė tikslinė grupė: Rietavo savivaldybės ir Kaišiadorių rajono, Šakių rajono asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, psichologai, pedagogai, priešgaisrinės tarnybos specialistai, dvasininkai, seniūnai ir seniūnaičiai, nevyriausybinių
organizacijų nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, policijos ir probacijos pareigūnai bei kiti tiksliniai specialistai atliekantys „Vartininkų“ vaidmenis savižudybių prevencijos srityje.
Netiesioginė tikslinė grupė: Naudos gavėjai yra minėtų savivaldybių gyventojai, kuriems reikalinga psichologinė pagalba.
PROJEKTO NUMATOMOS VEIKLOS:
1. „Vartininkų“ funkciją vykdančių asmenų mokymas.
2. Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymų vykdymas.
3. Savižudybių prevencijos vykdymo eigos diskusijų organizavimas.
4. Savižudybių prevencijos algoritmo Rietavo savivaldybėje kūrimas.
5. Proaktyvios pagalbos savivaldybėje teikimas.
6. Projekto partnerių įgytos patirties įtvirtinimo konsultacijų dienos organizavimas.
PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI IR NAUDA: Projektas reikšmingai prisidės prie Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių gyventojų psichinės sveikatos stiprinimo, bus kompleksiškai reaguojama ir laiku suteikiama pagalba su savižudybės rizika susijusiems asmenims, sudarytos sąlygos geriau spręsti problemas susijusias su psichine sveikata, pagerės psichologinės paramos, pagalbos prieinamumas. Sustiprės savivaldybių įstaigų, įmonių, NVO ir partnerių kompetencijos savižudybių prevencijos srityje, bus apmokyti pastebėti savižudybės riziką, įvertinti jos lygį, suteikti emocinę paramą, nukreipti asmenį tinkama linkme. Savivaldybių organizacijos užtikrins, kad atsidūręs krizinėje situacijoje gyventojas galėtų gauti skubią pirminę psichologinę ir (ar) psichiatrinę bei užtikrinamas pagalbos tęstinumas bei įtraukiami į NVO ir bendruomenių veiklą. Bus apmokyta ne mažiau kaip 520 specialistų ir bendruomenių narių pagal aukščiausių standartų savižudybių prevencijos mokymų programas diegiamas Lietuvoje. Veiks reagavimo į savižudybių riziką savivaldybėse pagalbos algoritmai.