fbpx

Klaipėdos universitetas, Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras (STIMC): Papildomos ir alternatyvios medicinos (PAM) taikymas psichikos sveikatos stiprinimui vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.22 – 2021.08.22.

Projekto santrauka

Valstybės finansuojamas mokslinis tyrimas, susijęs su įvairių papildomos ir alternatyvios medicinos (PAM) terapijų taikymo (balneoterapija, hipoterapija, dailės terapija, muzikos terapija, ir fotografija) veiksmingumu vėžiu sergančių pacientų ir jų artimųjų psichinei sveikatai. Projektas svarbus ir naudingas tobulinant bei teikiant efektyvesnes paslaugas ir rūpybą/slaugą šiem pacientams.

Projekto tikslas

Įvertinti papildomos ir alternatyviosios medicinos (Balneoterapijos, hipoterapijos, dailės terapijos, muzikos terapijos ir judesio (šokio) ir foto-terapijos) veiksmingumą vėžio pacientų ir jų artimųjų psichikos sveikatai ir atsigavimui.

Tikslinės grupės

Vėžiu sergantys pacientai ir jų artimieji.

Numatytos vykdyti veiklos

Projekto tyrimo sampratos ir eigos pristatymas, tyrėjų komandų sudarymas ir veiklų koordinavimas.
Mokslinės literatūros apžvalga pie papildomos ir alternatyvios medicinos terapijų taikymą vėžiu sergančių pacientų psichinei sveikatai. Tyrimo dizaino parengimas. Metodikos, klausimynų parengimas ir validavimas.
Pirminis pacientų ir jų artimųjų psichikos sveikatos vertinimas. Apklausos, interviu, testų taikymas.
Parinktų terapijų poveikio tyrimas (intervencijos Statistinė duomenų analizė ir vertinimas studija) duomenų surinkimas. Papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) priemonių poveikio psichikos sveikatos stiprinimui veiksmingumo vertinimas. Ataskaitos parengimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Papildomos ir alternatyviosios medicinos (PAM) priemonių poveikio psichikos sveikatos stiprinimui veiksmingumas bus vertinamas koreliuojant testų, skalių, klausimynų duomenis, kurie fiksuojami kiekvienam tiriamajam pradžioje, pradedant veiklą tikslinėse grupėse, ir kas 3 mėnesius tikslinami, jiems aktyviai dalyvaujant terapinėse grupėse. Parengtos rekomendacijos prisidės modeliuojant PAM perspektyvą nacionaliniu ir lokaliniu lygiu. Gauti rezultatai paskatins pasinaudoti gerąja patirtimi tikslines organizacijas ir tobulinti PAM specialistų rengimo kokybę universitetuose.