fbpx

Koalicija „Galiu gyventi“ su partneriais: Edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė“ („Be Safe Lab“)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. liepos 19 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Projekto santrauka

Lietuvoje surengiama apie 15 įvairių muzikos festivalių, kuriuose sudalyvauja apie 80–100.000 žmonių, dauguma jų – jaunimas. Festivaliai – vieta, kur pasilinksminimo tikslais yra koncentruotas nelegalių ir legalių psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, o tai kelia su sveikata ar net gyvybe susijusią riziką ir žalą. Galiojanti baudimų politika Lietuvoje skatina vartojančius asmenis slėptis, o ne ieškoti profesionalios informacijos ir kreiptis pagalbos, pasijutus blogai. Festivalių organizatoriai ima suprasti, kad festivalio metu neužtenka vien tik apsaugos ir budinčio medicinos punkto., o reikalinos ir „Saugios erdvės“ iniciatyvos, informuojančios apie saugesnį elgesį vartojant psichoaktyviąsias medžiagas ir teikiančios psichologinę ir žalos mažinimo pagalbą festivalių lankytojams, kurie neigiamai paveikti psichoaktyviųjų medžiagų. „Saugi erdvė“ 2019 m. bus organizuojama šiuose festivaliuose:
• „Sūpynės“ (4 paros, liepos 25–28 d., Molėtų r., apie 4 000 dalyvių)
• „Granatos Live“ (3 paros, rugpjūčio 2–4 d., Kaišiadorių r., apie 15 000 dalyvių)
• „Yaga Gathering“ (5 paros, rugpjūčio 15–19 d., Varėnos r., apie 4 000 dalyvių)
• Viename iš Vilniaus mieste organizuojamų rudens festivalių.

Projekto tikslas

Apsaugoti lankytojus, eksperimentuojančius psichoaktyviosiomis medžiagomis, padėti jiems suprasti minėtų medžiagų vartojimo riziką, informuoti/konsultuoti saugesnės elgsenos, susijusios su medžiagų vartojimu, klausimais. Teikti informaciją festivalių dalyviams apie ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų prevenciją, rizikingo elgesio mažinimą.

Tikslinės grupės

Tikslinės grupės: visi muzikos festivalių lankytojai (dauguma jų– jauni asmenys) ir tie lankytojai, kurie rizikingai vartoja legalias ir nelegalias psichiką veikiančias medžiagas.
Iniciatyva taip pat dirba su savivaldybių, kurių teritorijoje vyksta festivaliai, tarnybomis bei pačių festivalių organizatoriais, tuo būdu edukuodama platesnį ratą asmenų ir įstaigų apie galimybę bei būdus rūpintis festivalių dalyvių sveikata ir saugumu.

Numatomos vykdyti veiklos

Edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė” rūpintis pasilinksminimo vietų (vasaros ir rudens muzikos festivalių) lankytojų sveikatos saugumu. Iniciatyva įsikuria festivalių teritorijoje ir:
• patrauklia forma informuoja bei konsultuoja lankytojus apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką, saugesnę elgseną, susijusią su šių medžiagų vartojimu;
• teikia psichologinės pagalbos ir žalos mažinimo paslaugas, skirtas blogai pasijutusiems dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo;
• teikia objektyvią informacija apie ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų prevenciją, rizikingo elgesio mažinimą, dalija prezervatyvus, atlieka greitąjį ŽIV testą;
• sudaro galimybę dalyviams pasitikrinti blaivumą profesionaliu akotesteriu ir teikia objektyvią informaciją apie tai, kaip alkoholis veikia organizmą.
Projektas taip pat:
• organizuos 2 d. mokymus „Saugioje erdvėje dirbsiantiems specialistams ir savanoriams. Vieno festivalio metu „Saugioje erdvėje“ pamainomis visą parą dirba apie 25 apmokyti specialistai ir savanoriai, tarp kurių yra psichologų ir medikų;
• rengs susitikimus su savivaldybių, kuriose vyks festivaliai, administracija ir įstaigomis siekiant koordinuoti veiksmus.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Tikslinės grupės vertinimas:
Muzikos festivalių dalyviai paliks savo atsiliepimus edukacinės erdvės „Saugi erdvė” palapinėje esančioje atsiliepimų knygoje ir/arba Facebook paskyroje. Pagal tai bus galima spręsti, kaip dalyviai vertina „Saugios erdvės“ veiklos kokybę ir rezultatus.
Kiekybinis vertinimas:
Kiekvieno muzikos festivalio metu bus renkama informacija ir pildoma speciali ataskaitos forma apie konkretaus festivalio metu suteiktas konsultacijas, išdalintos dalomosios medžiagos kiekį, atliktų atrankinių greitųjų ŽIV testų kiekį, išdalintų prezervatyvų kiekį, alkotesteriu pasitikrinusių asmenų kiekį ir diskusijoje sudalyvavusių asmenų skaičių.
Kokybinis vertinimas:
Po kiekvieno festivalio bus rengiami partnerių ir projekto vykdytojų susitikimai, kuriuose bus aptariami iniciatyvos organizavimo klausimai, pasiekti rezultatai, išmoktos pamokos, sprendžiamos iškilusios kliūtys.