fbpx

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“: Renkuosi gyvenimą

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ įsteigtas 2004 m kovo 2 d. Per visus gyvavimo metus daug pastangų taip pat buvo įdėta į prevencinės veiklos vykdymą. Lietuvoje buvo pritaikyta ir įdiegta iš Švedijos parsivežta prevencinė programa „Kai jūra iki kelių“. Prevencinė veikla ėmė apimti ne tik įprastas priklausomybes (tabakas, alkoholis, narkotikai), bet mažiau paplitusias (mada, internetas, smurtas ir patyčios). Pradėjus vykdyti tokią plataus mąsto veiklą fondas neišvengiamai susidūrė su finansavimo stokos problema. Iš projektų gaunamos lėšos yra
trumpalaikės, tarp jų susidaro tarpai ir tai trukdo išlaikyti pastovią darbuotojų komandą. Buvo nuspręsta, kad fondas turi pats užsidirbti pinigų savo veiklai finansuoti. 2013 m. buvo gauta parama sukurti fondo socialinį verslą – malkų gamybą. Buvo įsigyta reikiama technika. Bėgant laikui fondo veikla išsigrynino ir šiuo metu apima šias veiklos sritis:
• Priklausomybių prevencija
• Priklausomybės ligų „Dienos centras“
• Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė
• Sveikstančių asmenų integracija į darbo rinką
• Socialinio verslo vystymas

Fondas bendradarbiaudamas su partneriais įgyvendina projektą „Renkuosi gyvenimą“.
Projekto tikslas – padėti vaikams, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, sėkmingai socializuotis.
Projektas vykdomas Kauno mieste, veiklos vykdomos vaikų dienos centrus lankantiems vaikams nuo 7 iki 17 metų amžiaus, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio. Iš viso 60 vaikų: (LPF „Tavo galimybė“ 15, VDC „Vaikų stotelė“ 15, Palemono VDC 15, Palamintojo arkivyskupo J.Matulaičio parapijos VDC 15).
Projekto uždaviniai:
1. Padėti vaikams susitaikyti su skaudžia šeimos patirtimi. – veikla – Programos „Linas“ užsiėmimų vedimas.
2. Pakoreguoti psichologinių sutrikimų sąlygotą vaikų elgseną – veikla Individualių psichologo konsultacijų teikimas. 8 išvykos.
3. Suteikti nerūpestingos vaikystės patirtį – veikla Pozityvaus laisvalaikio išvykų organizavimas.
4. Padėti vaikams pajusti savo tikrąją vertę. – veikla Baigiamosios vasaros stovyklos organizavimas.
5. Projekto viešinimas – Projekto naujienų rengimas ir talpinimas interneto puslapyje www.gyvenimovartai.eu ir viešinti savo veiklos rezultatus sukurtame Fondo FB profilyje . https://www.facebook.com/gyvenimo.vartai