fbpx

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla: JES (Jėga, Energija, Sveikata)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto tikslas

Ugdyti teisingus įpročius, susipažįstant su sveikos gyvensenos pagrindais, didinti
vaikų motyvaciją judėti, stiprinti sveikatą ir populiarinti fizinį aktyvumą kaip bendros kultūros dalį.

Tikslinės grupės

Veiklose dalyvaus Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos visi 1-10 klasių mokiniai ir mokinių tėvai bei Kučiūnų kaimo bendruomenės nariai. Esant galimybei prie projekto veiklų prisijungiant bus kviečiami ir Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai.

Numatomos vykdyti veiklos

Judrioji savaitė – judėjimo skatinimui. Sveikatingumo veikla – priimk iššūkį ir vyk į pirčių ir baseinų kompleksą. Sveikatingumo stovykla JES. Sportinis turnyras JES (Iššūkis Golfo laukuose. Priimk iššūkį ir vyk į Snow areną. Iššūkis nuotykių ir pramogų parke. Iššūkis Golfo laukuose). Sportinis turnyras JES (baigiamasis renginys).

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Mokiniai, jų tėvai ir bendruomenės nariai labiau pasitikės savimi, taps fiziškai aktyvesni. Pagilins žinias apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai. Padidės projekto dalyvių susidomėjimas sveika gyvensena, pagerės bendradarbiavimas, tėvai aktyviau įsitrauks į ugdymo procesą. Vyraus bendruomenės sutelktumas.
Visi projekto dalyviai dalyvaudami projekto veikloje tą dieną nueis rekomenduojamus 10 tūkstančių žingsnių, kurie bus matuojami asmeninėmis žingsnių matavimo priemonėmis (telefonų programėlėmis ar išmaniosiomis apyrankėmis). Dalyvių rezultatai bus registruojami, sisteminami, analizuojami ir vertinami. Bus palyginami dalyvių rezultatai tuo metu, kai aktyvios projekto veiklos nevyksta ir vykdant aktyvias projekto veiklas. Stebėsime tendencijas projekto pradžioje ir besibaigiant projektui.
Taip pat projekto dalyviai įsipareigos, kad ne mažiau 60 dienų kiekvienas dalyvis fiksuos savo judėjimą ir pateiks rezultatus. Tikslas kad kiekvienas projekto dalyvis ne mažiau kaip 60 dienų nueitų rekomenduojamus 10 tūkstančius žingsnių. Apibendrinti rezultatai bus pateikiami sportinio turnyro Baigiamajame renginyje diagramomis ir suformuojamos išvados.