fbpx

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m.

Šio mokslinio tyrimo projekto tikslas – sukurti alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodiką ir ja remiantis įvertinti alkoholio sąlygojamą žalą 2015 ir 2016 m. Projektas apims alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinimą, apskaičiuojant su alkoholiu susijusį
sergamumą, ligotumą ir mirtingumą. Taip pat bus vertinami alkoholio vartojimo sąlygojami teisėtvarkos pažeidimai, ekonominė žala ir darbingumo sumažėjimas.
Nors viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie alkoholio vartojimo sukeltas neigiamas pasekmes visuomenei, tačiau paprastai sunku suvokti suminę alkoholio žalą, o tokių tyrimų nauda ir yra bendro paveikslo sudarymas, kuomet alkoholio sukeliama neigiama žala sveikatai suvedama į
bendrą visumą.
Projekto metu atlikto tyrimo rezultatai bus pristatomi žiniasklaidoje, įvairiuose biomedicinos ir socialinių mokslų krypties leidiniuose, mokslinėse konferencijose, seminaruose, o ateityje ir mokslo žurnaluose. Tokiu būdu bus siekiama paskatinti ir kitus Lietuvos mokslininkus aktyviau įsitraukti plėtojant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kitų sveikatos rizikos veiksnių sąlygojamos žalos tyrimus bei užtikrinama šio projekto rezultatų sklaida bei šios srities vertinimų tęstinumą. Šio projekto tikslinė grupė ir pagrindiniai naudos gavėjai apima:
– plačiąją visuomenę, kuri pasitelkiant visuomenės informavimo priemones bus informuota apie alkoholio vartojimo sukeliamą ekonominę ir socialinę naštą šalyje;
– įstatymų formuotojus bei įgyvendintojus, kurie galės pasinaudoti gautais tyrimo rezultatais įrodymais grįstų ir veiksmingų sprendimų priėmimui;
– biomedicinos ir socialinių mokslų krypties mokslininkus, kurie galės pritaikyti alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodiką tolimesniuose mokslo tyrinėjimuose, tokiu būdu praplečiant žalos vertinimo tyrimų lauką ir gaunant reikšmingų duomenų Lietuvos ir
kitų šalių praktikai.