fbpx

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: Neapskaityto tabako gaminių vartojimo tendencijos Lietuvoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn.

Projekto santrauka

Neteisėta prekyba tabako gaminiais yra nusikalstama veikla, kelianti didelę grėsmę visuomenės sveikatai, pažeidžianti tabako kontrolės politiką, padidinanti galimybes gauti pigesnių tabako gaminių ir, žinoma, sukelianti nuostolius dėl nesumokėtų mokesčių ir muitų. Šiai dienai beveik visos atliktos studijos, vertinančios neapskaityto tabako vartojimą Lietuvoje, yra siejamos su verslo struktūromis, susijusiomis su tabako gamintojais, ar atliekamos tiesioginiu tabako pramonės užsakymu. Mokslininkai pastebi tendenciją, kad pramonės finansuojamuose tyrimuose, nelegali prekyba tabako gaminiais nustatoma didesnė nei nešališkuose akademiniuose tyrimuose. Taigi siekiant patenkinti nešališkų, valstybės užsakymu paremtų, neteisėtos prekybos tabako gaminiais tyrimų poreikį, įgyvendinamas šis projektas, kurio tikslas – įvertinti neapskaityto tabako gaminių vartojimo tendencijas, sukuriant neapskaityto tabako gaminių vartojimo vertinimo metodiką ir atliekant pilotinį vertinimą Lietuvoje.
Siekiant visapusiškiau įvertinti neapskaitytą tabako rinką Lietuvoje, tyrėjai taikys kelis metodus – atliks sociologinę Lietuvos gyventojų apklausą, tuščių tabako pakuočių tyrimą ir ekspertų apklausą. Tokiu būdu atsiras galimybė palyginti gautus rezultatus, išryškės vieno ar kito metodo taikymo sunkumai ir privalumai Lietuvoje.
Sukūrus neapskaitytų tabako gaminių vartojimo tyrimo metodiką ir įvertinus šių gaminių paplitimą Lietuvoje, atsiras metodologinis pagrindas tęstiniams ir reguliariems neapskaityto tabako gaminių vartojimo vertinimo tyrimams ir sukurtos metodologijos tobulinimui. Atlikta metodų apžvalga bei jų praktinis pritaikymas galimai identifikuos Lietuvoje renkamų su neapskaityto tabako vartojimu susijusių rodiklių poreikį. Tikimasi, kad sukurta metodika leis neapskaityto tabako gaminių vartojimo tyrimus atlikti reguliariai ir stebėti jų vartojimo tendencijas, taip pat paskatins platesnę mokslinę diskusiją ir paskatins įvairių disciplinų mokslininkus Lietuvoje aktyviau įsitraukti ir plėtoti nelegalios rinkos paplitimo ir žalos vertinimo tyrimus.