fbpx

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: Psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos teikimo studentams modelis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis.

Projekto tikslas

Išvystyti ir įdiegti psichologinio konsultavimo bei emocinės paramos teikimo studentams modelį universitete.

Tikslinės grupės

Universitete besimokantys studentai ir universiteto darbuotojai.

Numatomos vykdyti veiklos

Individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų prieinamumo didinimas universiteto studentams. Skubios psichologinės pagalbos krizės atveju užtikrinimas: studentų, kuriems reikalinga skubi pagalba atpažinimas, pagalbos algoritmo parengimas ir užtikrinimas. Studentų mentorystės programos parengimas, mokymų ir supervizijų mentoriams teikimas. Šviečiamosios veiklos apie emocinius sunkumus ir emocinę paramą organizavimas universiteto bendruomenei. Paramos teikimo modelio studentams ir rekomendacinių gairių kitoms aukštosioms mokykloms išleidimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Užtikrintas numatytas individualių ir grupinių konsultacijų prieinamumas, suteikta savalaikė pagalba krizę išgyvenantiems studentams, parengta ir organizuota mentorystės programa, suorganizuoti renginiai universiteto bendruomenei didinantys psichikos sveikatos raštingumą, paviešintos psichologinės pagalbos teikimo universitete gairės. Psichologinės pagalbos veiksmingumas bus vertinamas apklausus dalį psichologinio konsultavimo paslaugas gavusių studentų.