fbpx

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių.

Projekto veiklos bus vykdomos aštuoniose Lietuvos savivaldybėse (Varėnos r., Lazdijų r.,Šakių r., Rietavo sav., Joniškio r., Ignalinos r., Rokiškio r., Zarasų r.). Bus siekiama vietos bendruomenių aktyvumo didinimo ir įgalinimo savarankiškai spręsti aktualius savižudybių prevencijos uždavinius; pagalbos tęstinumo, kompleksiškumo ir prieinamumo savižudybės grėsmės atveju užtikrinimo; žinybų atsakomybių ir funkcijų savižudybių prevencijos veikloje patikslinimo; veiksmingostarpžinybinės komunikacijos ir bendradarbiavimo teikiant pagalbą savižudiškų ketinimų turintiems asmenims bei jų artimiesiems; sistemingos pokyčių stebėsenos ir veiklos tęstinumo užtikrinimo. Taip pat skiriamas dėmesys visuomenėje įsigalėjusių su savižudybių problema susijusių stigmų ir bejėgiškumo nuostatų keitimui.
Projekto tikslinė grupė: savivaldybių psichikos sveikatos specialistai ir medikai, policijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, seniūnijų bei švietimo specialistai (apie 500-600 savižudybių prevencijoje dalyvaujančių specialistų ir seniūnijų bendruomenių atstovų). Veiklos gyvybingumo ir stabilumo palaikymui projekte dalyvaujančiose savivaldybėse projekto įgyvendinimo metu taip pat rūpinsis šiose arba artimose savivaldybių teritorijose veikiančių Rotary klubų nariai.
Projekto tikslų įgyvendinimo ir veiklų tęstinumo užtikrinimui bus inicijuojamas krizių valdymo (savižudybių prevencijos) komandų sukūrimas kiekvienoje iš 8 savivaldybių. Vedami mokymai ir suprevizijos specialistams, kurių metu įgytos žinios ir gebėjimai padės atpažinti savižudybės rizikos ženklus bei profesionaliai į juo reaguoti. Bus siekiama įgalinti sukurti veiksmingą specialistų bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo tinklą, esant ketinimui/mėginimui žudytis ar įvykus savižudybei, skatinti profesionalios pagalbos užtikrinimą specialistams, susidūrus su savižudybių prevencijos ir pagalbos teikimo iššūkiais per pirmus tris veiklos mėnesius užtikrinimą, savivaldybių savižudybių prevencijos komandų ir specialistų tinklo subūrimą.
Bus parengtos rekomendacijos sistemingos savižudybių prevencijos veiklos, rezultatų ir situacijos stebėsenai, sukurta projekte dalyvavusių savivaldybių savižudybių prevencijos komandų ir specialistų tinklo „Facebook“ paskyra bei organizuotas forumas „Savižudybių prevencijos
pamokos Lietuvos savivaldybėse“.