fbpx

Lietuvos sveikatos universiteto ligoninė Kauno klinikos: Pagalba metantiems rūkyti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 lapkričio — 2019 lapkričio mėn.

Projekto santrauka

Lietuvos sveikatos sistemoje sprendžiant tabako vartojimo problemas dėmesys buvo skiriamas tabako reklamos ribojimui, pavieniams prevenciniams projektams, tačiau norintiems mesti rūkyti asmenims paslaugos nėra išplėtotos ir sistemingai teikiamos. 2006 m. — 2012 m. buvo pirmas bandymas pradėti teikti pagalba metantiems rūkyti, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro iniciatyva, tačiau negavus asignavimų iš valstybės konsultavimo, veikla buvo nutraukta. Šiuo metu konsultacijos telefonu norintiems mesti rūkyti asmenims nėra teikiamos. Pavieniai specialistai PSC, poliklinikose konsultuoja norinčius mesti rūkyti, tačiau pagalbos tinklas nėra išplėtotas ir veikiantis. Dauguma rūkančiųjų norėtų mesti rūkyti, tačiau mažiau nei 5 proc. bandžiusiųjų pavyksta mesti savarankiškai. „Eurobarometro“ duomenimis, dauguma rūkalių (59 proc.) yra nors kartą mėginę mesti rūkyti, 19 proc. — mėginę mesti per pastaruosius metus. Lietuvoje 23 proc. rūkančiųjų nurodė bandę mesti rūkyti per pastaruosius metus, 78 proc. iš jų teigė, kad, norėdami mesti rūkyti, nesinaudojo jokiomis papildomomis pagalbos priemonėmis, nes nerado informacijos. Dažnai norintis mesti rūkyti neturi galimybės lengvai ir greitai gauti specializuotą pagalbą — konsultaciją.

2014 m. balandžio 3 d. ES priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/40/ES įpareigojimą vykdo tik dalinai, ženklinant tabako gaminių pakuotes Lietuvoje pateikiama tik informacija apie internetinę svetainę kaip savarankišką priemonę norintiems mesti rūkyti. Todėl turint tokį įsipareigojimą yra būtinas poreikis tokiam projektui.

Projektu siekiama sukurti veikianti pagalbos metantiems rūkyti tinklą, kurį sudarytų:
– įkurta „Pagalbos metantiems rūkyti“ linija. Parengti specialistai konsultuoti telefonu, numatoma apmokyti 6 specialistus, po mokymų atrinkti ir įdarbinti. Konsultacijas numatoma teikti darbo dienomis 13 — 19 val.
– specialistai konsultuojantys gydymo įstaigas visoje Lietuvoje: Psichikos sveikatos centruose, Priklausomybės ligų centrus ir kt. įstaigose. Mokymų metu numatoma apmokyti apie 140 specialistų. Konsultuojant telefonu ir esant poreikiui dėl medikamentinio gydymo, psichologinio elgesio korekcijos galėtų nukreipti rūkantįjį tęstiniai specializuotai konsultacijai.
– Numatoma didelė informacinė sklaida, įvairiais visuomenės informavimo/švietimo būdais, pasitelkiant visuomenės informavimo priemones bus išviešintas vykdomas projektas ir gyventojai kviečiami pasinaudoti teikiama pagalba norintiems mest rūkyti. Numatoma parengti ir išplatinti straipsnių elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo ir partnerių, taip pat Lietuvoje veikiančių Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų, Visuomenės sveikatos biurų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Šiuo metu neturime veikiančios pagalbos metantiems telefoninės linijos, nei specialistų realiai konsultuojančių rūkančius, todėl norint efektyvumo būtinas pagalbos metantiems rūkyti tinklo sukūrimas ir pilnai vykdyti 2014 m. balandžio 3 d. ES priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/40/ES įpareigojimą.