fbpx

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Šviesesnis rytojus. Pamatyk ir padėk

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) – 12 mėnesių.

Projektas finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšų.
Projektas įgyvendinamas Pakruojo rajone. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenių gebėjimus savižudybių prevencijos srityje, siekiant prisidėti prie savižudybių skaičiaus mažinimo. Projekto uždaviniai: Organizuoti „ASIST“ savižudybių intervencijos mokymus. Organizuoti savižudybių
atpažinimo „SafeTALK“ mokymus. Informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą ir galimybes dalyvauti projekto veiklose.
Pagrindinės projekto veiklos: „ASIST“ savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, savižudybių atpažinimo „SafeTALK“ mokymai, projekto viešinimas.
Projekto tikslinės grupės: „ASIST“ mokymuose dalyvaus Pakruojo rajono psichologai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, vaiko gerovės komisijos nariai. „SafeTALK“ mokymuose dalyvaus Pakruojo rajono socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, policininkai, ugniagesiai, slaugytojai, šeimos gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai, vaiko gerovės komisijos nariai, probacijos tarnybos pareigūnai, socialinių darbuotojų padėjėjai, mokyklinio amžiaus mokiniai nuo 16 metų, seniūnijų atstovai ir kiti.
Grupių narių skaičius: 2 grupės „ASIST“ po 30 dalyvių (iš viso 60 dalyvių), 10 grupių „SafeTALK“ po 30 dalyvių (iš viso 300 dalyvių). Iš viso – 360 dalyvių.
„ASIST“ savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, įgyvendinimo laikas 2018 m. vasario-kovo mėn. Savižudybių atpažinimo „SafeTALK“ mokymai 2018 m. balandžio – lapkričio mėn. Projekto viešinimas 2018 m. sausio – 2018 m. gruodžio mėn.
Projekto laukiami rezultatai: „ASIST“ mokymų skaičius – 2 mokymai; Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 60 dalyvių. Suorganizuotų „SafeTALK“ mokymų skaičius – 10 mokymų, mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 300 dalyvių. Įgyvendintos projekto viešinimo priemonės.
Po „ASIST“ mokymų sustiprės šių mokymų dalyvių gebėjimai atpažinti asmenį, kuris galvoja apie savižudybę, dalyviai įgis žinių ką pasakyti, ko paklausti, išklausyti bei apsaugoti asmenį, kuris galvoja apie savižudybę. Baigę „SafeTALK“ mokymus mokymų dalyviai gebės teisingai
suprasti savižudybės riziką ir asmenį nukreipti į saugias rankas, atpažinti artėjančios savižudybės ženklus, gebės atvirai ir tiesiai kalbėti apie savižudybę.
Projekto veiklų tęstinumas numatomas ir po projekto įgyvendinimo – planuojama iš nuosavų lėšų finansuoti ir vykdyti įvairias priemones, skirtas savižudybių prevencijai.