fbpx

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius: Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant inovatyvių psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto santrauka

Psichikos sveikatai mūsų visuomenėje vis dar skiriama nepakankamai dėmesio. Rajonuose, kaimo vietovėse trūksta pagalbos specialistų (konkrečiai – psichologų), individualios psichologinės konsultacijos mistifikuojamos, maža pasiūla įvairesnių, patrauklesnių grupinio konsultavimo formų, trūksta informacijos apie metodus (būdus/ įrankius) psichinei sveikatai stiprinti. Todėl žmonės, susidūrę su psichologinėmis problemomis, dažnai lieka vieni.
Įgyvendinant projektą, bus bendradarbiaujama su 9 partneriais: Plungės socialinių paslaugų centru, Viešąja įstaiga „Šateikių vaikų dienos centras“, Sedos V. Mačernio gimnazija, Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, Plungės Kulių gimnazija, Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija, Plungės „Ryto“ pagr. m-kla, Plungės akademiko A. Jucio progimnazija ir Plungės vyskupo M. Valančiaus pradine mokykla.
Projekto metu planuojamos individualios psichologo konsultacijos. Numatyta teikti pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizines situacijas, patyrusiems traumuojančių psichologinių įvykių (skyrybos, netektis, neplanuotas nėštumas, smurtas artimoje aplinkoje ir pan.). Siekdami sumažinti įtampą ir padaryti psichologo konsultacijas ne tokias mistifikuotas bei greičiau pasiekiamas, planuojame sudaryti mobilią specialistų komandą, kuri kartą per mėnesį vyktų į kaimo mokyklas ir ten psichologas konsultuotų iš anksto užsiregistravusius asmenis.
Projekto metu numatyta organizuoti renginius vaikams, paaugliams ir jų šeimoms, savipagalbos grupes moterims ir paauglėms merginoms. Vaikai ir paaugliai mokysis bendradarbiauti, kūrybiškai spręsti kylančius sunkumus. Savipagalbos grupėse dalyvautų moterys ir merginos, kurios išgyvena krizines situacijas – skyrybos, įvairios priklausomybės, ligos, vieno iš tėvų emigracija ir pan.
Įgyvendindami projektą, organizuosime įvairius renginius (konferenciją, metodų mugę, mokymus, seminarus), kurių metu pademonstruosime psichologų, socialinių pedagogų darbe naudojamas priemones, skirtas psichinei sveikatai stiprinti, ir pakviesime praktiškai išbandyti įvairius metodus: biofeedback, neurografiką, vaizdinę relaksaciją, mindfulness ir kt. Planuojame įsigyti Biologinio grįžtamojo ryšio (Biofeedback) įrangą, kuri būtų naudojama darbui su vaikais, turinčiais ugdymosi problemų, emocijų, elgesio ir dėmesio sutrikimų, relaksacijai.

Projekto tikslas

Tikslas – visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas, skatinant inovatyvių psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą asmenims, jų šeimoms ir artimiesiems, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų.

Tikslinės grupės

Tikslinės grupės:
• Vaikai ir paaugliai, patyrę emocinių sunkumų (smurtas, patyčios, ligos, netektys, stresas, įtampa ir pan.)
• Paauglės merginos, stokojančios pasitikėjimo savimi bei patyrusios traumuojančių emocinių išgyvenimų.
• Moterys, šeimose išgyvenančios stresines ir/ ar krizines situacijas.
• Tėvai ir pedagogai, siekiantys įgyti žinių ir įgūdžių psichinei sveikatai gerinti.
• Šeimos, siekiančios išbandyti praktinius metodus psichinei sveikatai gerinti.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto veiklos:
• Individualios psichologo konsultacijos(240 konsultacijų).
• Praktiniai – patyriminiai renginiai vaikams ir paaugliams (25 renginiai) :
– „Vaizdinės relaksacijos pratimai emocinei būsenai harmonizuoti“.
– „Sąmoningumo meditacija savivertės kėlimui“.
– „Meno terapija vidinei įtampai mažinti“.
– „Jausmų spalvos“ (emocijų pažinimui).
– „Dėmesingas įsisąmoninimas (mindfulness) savikontrolei gerinti“.
• Renginiai paauglėms mergaitėms „Mergaitė – mergina – moteris“(10 renginių).
• Renginiai moterims: pasitikėjimą savimi stiprinantis užsiėmimas „Gyvenu savo gyvenimą“(10 renginių).
• Renginiai šeimoms „Gyvenimo spalvos“(10 renginių).
• Praktiniai – patyriminiai renginiai pedagogams (socialiniams pedagogams, klasių vadovams, darželių auklėtojoms ir kt.), kaip stiprinti vaikų ir paauglių psichinę sveikatą(6 renginiai).
• Mokymai tėvams „Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas – mano, tavo, mūsų reikalas“(4 mokymai).
• Konferencija „Psichikos sveikatos stiprinimas: nuo ko pradėti?“ (1 renginys).
• Metodų, padedančių stiprinti vaikų ir paauglių psichinę sveikatą, mugė (1 renginys).

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Vertinant projekto rezultatus, numatyta:
• atlikti dalyvių apklausą, kurios metu jie patys nurodytų, kaip ir kiek pasikeitė jų žinios ir gebėjimai, susiję su psichologinio konsultavimo paslaugomis (projekto vykdytojų parengtas klausimynas);
• dalis projekto įgyvendinimo rezultatų bus vertinami kompiuterinės programos pagalba, naudojant Biofeedback (biologinio grįžtamojo ryšio) metodiką, – bus fiksuojami žmogaus psichologinės būklės pokyčiai.