fbpx

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA): STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio/gruodžio mėn. – 2019 m. birželio mėn.

Projekto santrauka

STEP (angl. Systematic Training for Effective parenting) –tėvystės įgūdžių tobulinimo programa (toliau – STEP programa). Lietuviškosios versijos autoriai – dr. Jolita Jonynienė ir prof. dr. Roy M. Kern. Daugiau apie programą: http://www.stepgrupes.lt/.

„STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ – projektas, kuriuo siekiama lavinti ir stiprinti mažesniuose miesteliuose ar didesnių miestų pakraščiuose gyvenančių tėvų efektyvios ir atsakingos tėvystės įgūdžius ir skatinti juos naudoti abipuse pagarba pagrįstus vaiko ugdymo metodus, bei stiprinti besilaukiančių šeimų (mamų ir jų partnerių/tėčių) pasirengimą šeimai, lavinti efektyvios ir atsakingos tėvystės įgūdžius.

Projekto tikslai bus pasiekti kviečiant tėvus dalyvauti pasaulyje pripažintos tėvystės įgūdžių lavinimo STEP programos užsiėmimuose, skirtuose tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus: 0-5 metų mažylius, 6-12 metų vaikus ir 12-17 metų paauglius, Riešėje (Vilniaus r.), Pasvalyje, Pagiriuose (Vilniaus r.), Biržuose, Marijampolėje, Žaslių km. (Kaišiadorių r.), Utenoje, Šlienavoje (Kauno r.), Girionyse (Kauno r.), Kluoniškių km. (Zapyškio sen.), Širvintose, Naujoji Vilnia, Garliavoje (Kauno r.), Druskininkuose, Klaipėdoje, Joniškėlyje (Pasvalio r.).

Įgyvendinant projektą bus bendradarbiaujama su 18 partnerių – minėtų miestelių ar didesnių miestų pakraščio Švietimo pagalbos tarnyba: Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnyba, bendruomene: Asociacija Riešės bendruomenė, VšĮ: Kartu saldu ir ugdymo įstaigomis: Marijampolės sav. Ryto pagrindinė m-kla, Žaslių pagrindinė mokykla, Šlienavos pagrindinė mokykla, Kauno r. Zapyškio pagrindinė m-kla, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Jonučių progimnazija, Girionių vaikų darželis, Vilniaus raj. Pagirių vaikų darželis „Pelėdžiukas”, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Druskininkų “Saulės” pagrindinė m-kla, Tauralaukio progimnazija, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės –Bitės gimnazija.

STEP programa kūdikio besilaukiančioms šeimoms bus įgyvendinama Kaune ir/ar Vilniuje bendradarbiaujant su pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis.

Projekto metu bus organizuojamos 25 tėvų grupės pagal STEP programas, kuriose dalyvaus bent 234 dalyviai (tėčiai, mamos): 8 grupės (bent 80 dalyvių) mažylius iki 5 m. auginantiems tėvams, 6 grupės (bent 60 dalyvių) – 6-12 m. vaikus auginantiems tėvams, 7 grupės (bent 70 dalyvių) – paauglių tėvams ir 4 grupės (bent 20-24 dalyviai) kūdikio besilaukiantiems tėvams. Atsižvelgiant į tai, kad keičiantis bent vieno iš tėvų elgesiui, keičiasi visų šeimos narių tarpusavio santykis ir bendravimas, galima tikėtis, kad pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo poveikį pajaus net apie 702 asmenys. Tėvų grupėse dalyvaus minėtų įstaigų vaikų tėvai, esant poreikiui ir galimybei bus kviečiami ir kiti rajono bendruomenės nariai. Prioritetas dalyvauti STEP tėvų grupėje (jei bus daugiau norinčių) teikiamas šeimoms, turinčioms poreikį ar valstybinių institucijų identifikuotos ir nukreiptos stiprinti psichologinį atsparumą, vienišiems tėvams, globėjams, daugiavaikėms, nepasiturinčioms ar socialinę atskirti patiriančios šeimoms bei kitiems efektyvių tėvystės įgūdžių, auklėjimo būdų stokojantiems tėvams.

STEP programa – tai 9 tėvų grupės susitikimai, įvairaus amžiaus vaikus auginantiems tėvams, kurie vyksta kartą per savaitę (užsiėmimo trukmė – 2 val.). Šiuose užsiėmimuose įgyjama žinių apie vaiko psichologinius, socialinius poreikius, veiksmingus auklėjimo būdus. Diskutuojama apie tai, kaip drąsinti vaiką elgtis tinkamai, kaip kalbėtis ir klausytis, kad tėvai ir vaikai jaustųsi išgirsti ir suprasti. Mokomasi reaguoti į vaikų emocijas, drąsinti negiriant, drausminti nebaudžiant, spręsti problemas bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Ši programa padeda tėvams išmokti efektyvaus puoselėjančio bendravimo, problemų sprendimo būdų ir atsakingo, bendradarbiauti pasirengusio vaiko auklėjimo metodų.

STEP programa kūdikio besilaukiančioms šeimoms – tai 4 tėvų grupės susitikimai, kurie vyksta kartą per savaitę (užsiėmimo trukmė – 2 val.). Šiuose užsiėmimuose kūdikio besilaukiančios mamos ir jų partneriai/tėčiai įgyja žinių apie psichologinę, socialinę žmogaus raidą nuo gyvybės užsimezgimo, mokosi suprasti save bei besiformuojantį kūdikį, atpažinti jausmus ir apie juos kalbėtis, išmoksta drąsinti save ir kitus, sustiprina pagarbaus bendravimo, atsakingo ir efektyvaus vaikų auklėjimo įgūdžius.