fbpx

VšĮ „Centro Poliklinika“: Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 metų rugsėjo iki 2020 metų rugsėjo mėnesio.

Projekto tikslas

Kompleksinių, integruotų pagalbos paslaugų raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams užtikrinimas.

Tikslinės grupės

Vilniaus mieste gyvenančios šeimos, auginančios 3-7 metų amžiaus vaiką, turintį gydytojo nustatytą raidos sutrikimą.

Numatomos vykdyti veiklos

Priemonių, gerinančių psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą auginant raidos sutrikimą turintį vaiką, įgyvendinimas. Muzikos terapijos metodų, skatinančių naujos patirties formavimą raidos sutrikimą turinčio vaiko auginime, įgyvendinimas. Dailės terapijos metodų, skatinančių susiburti šeimą į bendrą kūrybinę veiklą ir lavinti tarpasmeninius santykius šeimoje, įgyvendinimas. Ergoterapijos metodų, skirtų edukaciniu aspektu apžvelgti ir ugdyti šeimos poreikius auginant raidos sutrikimą turintį vaiką, įgyvendinimas. Integruotos kūno ir judesio terapijos metodų, skirtų holistinio (kūno, emocijų ir minčių sąsajų) suvokimo poreikių įsisąmoninimui ir iškomunikavimui auginant raidos sutrikimą turintį vaiką, įgyvendinimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Projekto rezultatai bus vertinami išnagrinėjus dalyvių užpildytas anketas. Anketos dalyviams bus pateiktos pirmo ir paskutinio bendro susitikimo su dalyviais metu. Anketose pateikti klausimai atspindės dalyvių pageidavimus ir poreikius, lūkesčius, bus prašoma įvertinti specialistų veiklą balais – 1 balas – (labai blogai), 2 – (blogai), 3 – (patenkinamai), 4 – (gerai), 5 – (labai gerai). Anketų vertinimo metu projektas įvertintas > nei 324 balais laikomas teigiamu.