fbpx

Lietuvos sporto universitetas: Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 09 02 – 2021 08 12.

Projekto tikslas

Sukurti ir įgalinti veikti nacionalinio fizinio pajėgumo stebėsenos modelio LitFit prototipą bei organizuoti ir atlikti pilotinį 5-12 klasių mokinių fizinio pajėgumo tyrimą, suvedant duomenis į nacionalinio fizinio pajėgumo stebėsenos modelio Lit-Fit prototipą.

Projekto santrauka

Projektas skirtas spręsti nuolat prastėjančio mokinių fizinio pajėgumo (FP) problemą. Mokinių FP yra vienas iš širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, antro tipo diabeto ir mirtingumo rizikos veiksnių vyresniame amžiuje (Faselis et al., 2012; Kokkinos et al., 2012; Lee et al., 1999; Timpka et al., 2014), siejasi su kognityviniais gebėjimais bei akademiniais pasiekimais (London & Castrechini, 2011). Tai sąlygoja anksčiau pasireiškiančią sveikatos sutrikimų riziką ir finansinę naštą valstybei.
Taigi, atsižvelgiant į išryškėjusį poreikį registruoti ir analizuoti mokinių fizinio pajėgumo rezultatus, šiame projekte LSU mokslininkai, kartu su informacinių technologijų specialistais kuria Nacionalinės fizinio pajėgumo stebėsenos modelio prototipą – LitFit, paremtą internetine platforma. Taip pat, atliekamas pilotinis empirinis tyrimas, įvertinamos atrinktos imties mokinių fizinio pajėgumo ypatybės.
Mokslinė vertė. Lietuvos mokinių fizinio pajėgumo rezultatai, jų nuolatinė stebėsena nacionaliniu mastu itin svarbūs, nes prisidės prie bendros su sveikata susijusios informacijos analizės Lietuvoje, leis prognozuoti susirgimų riziką. Empiriniai FP duomenys ir su juo susijusių veiksnių analizė leis identifikuoti svarbiausius rizikos veiksnius, kurių svarbą bus galima tirti kuriant ir koreguojant intervencines programas. Surinktus duomenis bus galima lyginti su kitų šalių analogiškais duomenimis.
Praktinė vertė. Praktikoje veikiantis išbaigtas LitFit padės efektyviau organizuoti neformalų fizinį ugdymą, suteiks gaires atsakingoms institucijoms kaip kryptingai formuoti FA skatinimo politiką, vykdyti moksliškai pagrįstas intervencijas, taikyti efektyvias sveikatą stiprinančias edukacines programas, orientuoti pedagogus, tėvus ir neformalaus fizinio ugdymo specialistus kryptingai dirbti stiprinant mokinių FP, stebėti pokyčius laike. Projekto metu inicijuotas nuoseklus mokinių fizinio pajėgumo registravimas nacionaliniu mastu prisidės prie mokyklinio amžiaus vaikų gerovės stiprinimo.

Tikslinės grupės

Tikslinė grupė, į kurią yra nukreipti projekto rezultatai – 5 – 12 klasių mokinių populiacija.
Pilotinio tyrimo tikslinę grupę sudaro Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys 5 – 12 klasių mokiniai.

Numatomos vykdyti veiklos

• Modelyje LitFit referentinėmis normomis paremto fizinio pajėgumo lygio nustatymo, fizinio pajėgumo kaitos analizės ir fizinio pajėgumo rekomendacijų pateikimo funkcijų įdiegimas. Praktinio patikrinimo metu išryškėjusių modelio veikimo klaidų taisymas. Prototipo veiklos palaikymas.
• Pirmo etapo fizinio pajėgumo tyrimas ir rezultatų suvedimas į modelio LitFit prototipą.
• Pakartotinis fizinio pajėgumo tyrimas ir pakartotinių rezultatų suvedimas į modelio prototipą.
• Seminaras fizinio ugdymo mokytojams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams.
• Atliktas modelio LitFit prototipo naudotojų tyrimas ir tolimesnis modelio prototipo tobulinimas.
• Mokslinės produkcijos rengimas: mokslinis straipsnis tarptautinėse duomenų bazėse ir mokslinių konferencijų pranešimai.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Įvykdytų veiklų veiksmingumas vertinamas pagal modelio prototipo tiesioginių vartotojų grįžtamąjį ryšį apie sukurto produkto veikimą, tinkamą funkcionavimą (patogumas, aiškumas).
Projekto rezultatai įvertinami pagal:
• Efektyvią Nacionalinės fizinio pajėgumo stebėsenos modelio LitFit prototipo veiklą: t.y. modelyje užprogramuotos funkcijos sklandžiai veiks.
• LitFit pagalba pilotinio tyrimo metu surinktus mokinių fizinio pajėgumo duomenis, jų analizę, parengtą mokslinę produkciją.