fbpx

Psichosocialinės onkologijos asociacija: Psichologinės terapijos internetu onkologiniams pacientams modelio sukūrimas ir pilotinis testavimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 rugsėjis – 2020 rugsėjis.

Projekto santrauka

Šis projektas skirtas vienai iš labiausiai pažeidžiamų mūsų visuomenės grupių – onkologiniams pacientams, neturintiems galimybių pasinaudoti kokybiška specializuota psichologine pagalba. Projekto metu bus sukurta ir pilotinio testavimo metu išbandyta 10-ies savaičių psichologinės terapijos internetu programa, padedanti sergantiems įveikti distresą, susijusį su vėžio diagnoze, gydymu, padedanti prisitaikyti prie ligos sukeltų fizinių, psichologinių, socialinių ir dvasinių pokyčių. Įgyvendinus projektą, ši inovatyvi psichologinės terapijos internetu onkologiniams pacientams programa padidins psichologinės pagalbos pasiekiamumą nepriklausomai nuo to, kur randasi pacientas (namuose, darbe, ligoninėje, gyvena didmiestyje ar kaimo vietovėje) ir nuo neįgalumo (terapija galės naudotis sunkiai vaikštantys, neįgalūs, paliatyvūs pacientai).

Projekto tikslas

Tikslas – sukurti inovatyvią internetu teikiamą ir įvairiapusiškai prieinamą (vietos, kainos, neįgalumo atžvilgiu) psichologinės pagalbos programą onkologiniams pacientams, siekiant padėti sergantiesiems tvarkytis su jų psichologinėmis ir socialinėmis problemomis (ligos sukelta krize, distresu, adaptacijos sunkumais).

Tikslinės grupės

Tiesioginės naudos gavėjai – onkologiniai pacientai, išgyvenantys ligos sukeltą krizę, distresą ir sunkiai pasiekiantys prieinamą profesionalią psichologinę pagalbą, kurios tikslas ir yra mažinti ligos sukeltus psichologinius sunkumus, gerinti adaptaciją ligos situacijoje bei bendrą pacientų gyvenimo kokybę.

Netiesioginės naudos gavėjai: 1) onkologinių pacientų artimieji (šeimos nariai, draugai ir kt.), kurie taip pat susiduria su onkologiniais pacientais – dažniausiai onkoloigne liga sergančiųjų distresas ir emocinė krizė paveikia bendradarbiavimą su medicinos personalu ir tinkamą gydymosi režimo laikymąsi.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu bus sukurta 10 savaičių psichologinės terapijos onkologiniams pacientams programa skirta psichikos ligų prevencijai, distresui susirgus onkologine liga mažinti ir didinti adaptaciją esant ligos sukeltai krizei, kuris bus perkeltas šiai psichologinei terapijai parengtą daugiafunkcinę internetinę platformą ir išbandyta pilotinio testavimo metu.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Bus naudojami kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo kriterijai:

Kiekybinis -įvykdytas veiklų veiksmingumas bus vertinamas pagal tai ar projekto veiklos atliktos laiku ir pagal numatytą įgyvendinimo laiką. Kokybinis vertinimas bus atliekamas psichologinės terapijos internetu testavimo metu: bus išanalizuoti pilotinio testavimo dalyvių bei su programa testavimo metu dirbusių psichologų pastabos dėl programos turinio ir naudojimosi sistema veiksmingumo, patogumo, naudingumo.