fbpx

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras: Pastebėk ir apsaugok

Projekto trukmė: 2017 m. gruodis – 2018 m. spalis

Projekto tikslai:
1. Ugdyti Rokiškio rajono socialinių pedagogų ir klasių auklėtojų dalykines kompetencijas, padedančias atpažinti savižudybės riziką tarp ugdytinių ir įgalinti specialistus laiku bei tinkamai reaguoti suteikiant jiems efektyvią pagalbą.
2. Šviesti Rokiškio rajono ugdymo įstaigų bendruomenes apie savižudybių rizikos atpažinimą ir pagalbos suteikimą į savižudybę linkusiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo metu bus organizuoti mokymai rajono socialiniams pedagogams ir klasių auklėtojams savižudybių rizikos atpažinimo ir tinkamo reagavimo į ją tema. 24 Rokiškio rajono socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai sužinos save žalojančio elgesio priežastis, išmoks laiku
atpažinti ir tinkamai reaguoti į save žalojančio elgesio pasireiškimus, suteikti save žalojantiems vaikams efektyvią pagalbą. Mokymų dalyviai įgys žinių apie savižudybės riziką, gebės ją atpažinti ir įvertinti bei žinos savižudybės rizikos mažinimo galimybes mokykloje. Susipažins su efektyviais bendradarbiavimo su polinkio į savižudybę turinčio vaiko tėvais/globėjais metodais, išmoks juos taikyti.
Kadangi kaimyninis Kupiškio rajonas jau turi nemažai patirties įgyvendinant savižudybių prevencijos programą, 19 Rokiškio rajono socialinių pedagogų ir klasių auklėtojų vyks į Kupiškį ir susipažins su iniciatyvinės darbo grupės Savižudybių prevencijos įgyvendinimui Kupiškio rajone patirtimi, sužinos apie jų taikomus efektyviausius pagalbos būdus savižudiškų ketinimų turintiems asmenims.
Projekto metu bus išleisti lankstinukai apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą į savižudybę linkusiems asmenims. Pasibaigus projektui veiklos bus vykdomos ir toliau. Bus organizuojami gerosios patirties sklaidos renginiai, įgytomis žiniomis pedagogai dalinsis per tėvų
susirinkimus, klasės valandėles ir pan. Išleisti lankstinukai apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą į savižudybę linkusiems asmenims bus išdalinti rajono ugdymo įstaigų bendruomenių nariams, todėl ši informacija pasiektų labai didelį skaičių žmonių.