fbpx

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Atpažink ir padėk

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m. kovo mėn.

Rokiškio ir Kupiškio rajonuose bus organizuojami savižudybių intervencijos mokymai specialistams ir “vartininkams”. Buvo pasirinktos savižudybių prevencijos mokymais ir visuomenės švietimu užsiimančios „LivingWorks“ organizacijos aukščiausių tarptautinių standartų savižudybių prevencijos „ASIST“ ir „safeTALK“ mokymų programos.
Mokymai vyks nuosekliai abejose savivaldybėse: pirmiausiai savivaldybėje sustiprinama specialistų kompetencija padėti apie savižudybę galvojančiam asmeniui ASIST mokymuose.
„ASIST“– tai dviejų dienų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, kurių tikslas – įgalinti dalyvius atpažinti, kada asmuo gali bandyti nusižudyti. Dalyviai bus apmokyti: 1. Identifikuoti žmones, turinčius minčių apie savižudybę. 2. Suprasti kaip įsitikinimai ir požiūris gali
turėti įtakos savižudybės interevencijai. 3. Klausytis žmogaus, esančio rizikoje, istorijos ir atpažinti posūkio taškus, kurie jungia žmogų su gyvenimu. 4. Vesti per saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sukūrimą, jo veikimo užtikrinimą.
Sekančiu žingsniu stiprinamas “vartininkų” gebėjimas identifikuoti apie savižudybę galvojančius asmenis tarp daugybės kitų, suteikti jiems pirminę pagalbą ir nukreipti pas jau pasirengusius specialistus. Tai įgyvendinama SafeTALK mokymuose.
SafeTALK − tai 4 val. mokymai, kurie padeda dalyviams tapti sąmoningais, susiduriant su savižudybių tema. Dalyviai bus apmokyti: 1. Atpažinti savižudybės riziką ir nukreipti apie savižudybę minčių turintį žmogų į saugias rankas. 2.Gebėti pritaikyti TALK (Pasakyti, Paklausti, Klausytis, Apsaugoti) žingsnius praktiškai.
Mokymai skirti gydytojams psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, policininkams, vaiko gerovės komisijos nariams, probacijos pareigūnams, slaugytojams, šeimos gydytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems norintiems.
Baigę mokymų programas mokymuose dalyvavę specialistai ir “vartininkai” taikys įgytas žinias savo tiesioginiame darbe ir dalyvaudami platesniame bendruomenės gyvenime.