fbpx

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtra Šakių rajono, Klaipėdos rajono, Rietavo ir Skuodo rajono savivaldybėse

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-30 iki 2020-08-31.

Projekto santrauka

Šis projektas yra tęstinis ir nukreiptas į vis dar aktualių problemų sprendimą – nepakankamą psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems kaimiškose vietovėse, kuri būtų nukreipta į socialiai pažeidžiamų grupių mažinimą. Psichinės sveikatos problemų aktualumą byloja savižudybių skaičiaus nepakankamai greitas mažėjimas, išryškėjantys savižalos atvejų didėjimas. Lietuvoje keletą metų iš eilės vieni iš aukščiausiu savižudybių rodikliai yra Šakių raj., Skuodo raj. savivaldybėse, o Rietavo savivaldybėje per pastaruosius metus sumažėjo, tačiau tik proaktyvios pagalbos ir psichologinių konsultacijų metu pavyko situaciją suvaldyti, o poreikis paslaugoms neišnyko, Klaipėdos raj. nuo 2016 m. savižudybių rodikliai nekinta ir lieka aukšti (21, 7 atv. 100 tūkst. gyv.) ir savivaldybėje nebuvo plečiamos pakankama apimti psichologinės konsultacijos emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems. 2018 metų suaugusiųjų gyvensenos tyrimo duomenimis suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika,
nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, dalis Lietuvoje sudarė 16, 6 proc., atrinktose projektui savivaldybėse tokių asmenų dalis sudarė nuo 15,4 iki 18,8 procentų, o kad yra nelaimingi gyventojai nurodė nuo 40 iki 50 procentų asmenų (Šaltinis – Higienos Instituto paskelbta ataskaita, nuoroda: http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/2018_m._gyvensenos_suvestine-ataskaita.pdf).
Projekto tiklas – vykdyti psichologinio konsultavimo paslaugų plėtrą emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems Šakių raj., Rietavo, Klaipėdos raj., Skuodo raj. savivaldybių gyventojams.
Uždaviniai. 1. Apmokyti pirminės psichologinės konsultacijos metodikos 4 savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, seniūnijų atstovus susiduriančius su krizinę situaciją patyrusiais asmenimis ir jų artimaisiais.2 Užtikrinti psichologines konsultacijas asmenims esantiems emocinėje krizėje ir jų artimiesiems.
Veiklos: 1) Mokymų savivaldybių organizacijų, įmonių, nevyriausybinių organizacijų darbuotojų vykdymas, skirtų pirminės psichologinės konsultacijos kompetencijai įgyti. Iš viso bus surengti 8 kompleksiniai vienos dienos (6 val.) mokymai, kuriuose dalyvaus bent po 15 dalyvių, iš viso bus apmokyta 120 žmonių. 2) Kiekybinės ir kokybinės mokymuose dalyvavusių asmenų apklausos atlikimas. Bus apklausti visi mokymuose dalyvavę asmenys ir įvertinti asmenų pasirengimo, motyvacijos ir įgūdžių teikti pirminę psichologinę pagalbą pokyčiai. 3) Psichologinių konsultacijų asmenims esantiems emocinėje krizėje ir jų artimiesiems teikimas. Bus suteiktos psichologinės konsultacijos asmenis esantiems emocinėje krizėje ir jų artimiesiems 4 savivaldybėse. Iš viso konsultacijas gaus ne mažiau kaip 400 asmenų. 4) Kokybinės paslaugas gavusių asmenų apklausos atlikimas. Bus apklausti konsultacines paslaugas gavę asmenys ir įvertinta paslaugų kokybė, rezultatyvumas.
Tikslinės grupės: 1 grupė. Šakių rajono, Rietavo, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono savivaldybės pedagogai, priešgaisrinės tarnybos specialistai, dvasininkai, seniūnai ir seniūnaičiai, nevyriausybinių organizacijų nariai, savivaldybės įstaigų darbuotojai, atvirų jaunimo centrų/erdvių darbuotojai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, bei kiti tiksliniai specialistai atliekantys pirmo kontakto teikiant psichologinę pagalbą asmeniui ar jo artimajam funkciją. 2 grupė. Krizinėje situacijoje atsidūrę asmenys ir jų artimieji.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Projekto tikslas

Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtros emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems Šakių rajono, Rietavo, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono savivaldybių gyventojams vykdymas ir mokymai.

Tikslinės grupės

1 grupė. Šakių rajono, Rietavo, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono savivaldybės pedagogai, priešgaisrinės tarnybos specialistai, dvasininkai, seniūnai ir seniūnaičiai, nevyriausybinių organizacijų nariai, savivaldybės įstaigų darbuotojai, atvirų jaunimo centrų/erdvių darbuotojai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, bei kiti tiksliniai specialistai atliekantys pirmo kontakto teikiant psichologinę pagalbą asmeniui ar jo artimajam funkciją.
2 grupė. Krizinėje situacijoje atsidūrę asmenys, kuriems reikalinga psichologinė pagalba, kyla suicidinių minčių, yra bandę žudytis, bei psichologinė pagalba jų artimiesiems.

Numatomos vykdyti veiklos

1. Mokymų savivaldybių organizacijų, įmonių, nevyriausybinių organizacijų darbuotojų vykdymas, skirtų pirminės psichologinės konsultacijos kompetencijai įgyti. Iš viso bus surengti 8 kompleksiniai vienos dienos (6 val.) mokymai, kuriuose dalyvaus bent po 15 dalyvių, iš viso bus apmokyta 120 žmonių.
2. Kiekybinės ir kokybinės mokymuose dalyvavusių asmenų apklausos atlikimas. Bus apklausti visi mokymuose dalyvavę asmenys ir įvertinti asmenų pasirengimo, motyvacijos ir įgūdžių teikti pirminę psichologinę pagalbą pokyčiai.
3. Psichologinių konsultacijų asmenims esantiems emocinėje krizėje ir jų artimiesiems teikimas. Bus suteiktos psichologinės konsultacijos asmenis esantiems emocinėje krizėje ir jų artimiesiems 4 savivaldybėse. Iš viso konsultacijas gaus ne mažiau kaip 400 asmenų.
4. Kokybinės paslaugas gavusių asmenų apklausos atlikimas. Bus apklausti konsultacines paslaugas gavę asmenys ir įvertinta paslaugų kokybė, rezultatyvumas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Bus vertinami projekto metu proceso rodikliai, užsiėmimų skaičius, dalyvių skaičius, įtrauktų sektorių skaičius, suteiktų konsultacijų skaičius ir konsultuotų asmenų skaičius. Siekiant įvertinti mokymų pirmos grandies specialistams veiksmingumą bus atliekama kiekybinės ir kokybinės mokymuose dalyvavusių asmenų apklausa.  Bus apklausti visi mokymuose dalyvavę asmenys ir įvertinti asmenų pasirengimo, motyvacijos ir įgūdžių teikti pirminę psichologinę pagalbą pokyčiai, bus įvertinti žinių panaudojimo dažnumas teikiant pirminę psichologinę pagalbą, nukreipiant reikiamai pagalbai dažnumas į kitas institucijas, gebėjimas panaudoti įgytas žinias. Taip pat bus atlikta kokybinė paslaugas gavusių asmenų apklausa. Bus apklausti konsultacines paslaugas gavę asmenys ir įvertinta paslaugų kokybė, rezultatyvumas. Asmenims pasinaudojusiems psichologinio konsultavimo paslaugomis po konsultacijų bus duodama užpildyti klausimyną ir pravedamas interviu siekiant įvertinti dėl suteiktų paslaugų veiksmingumo ir asmenų gebėjimo suvaldyti emocinę krizę.