fbpx

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija: Rizikos veiksniai sergant onkologinėmis ligomis — ką būtina žinoti onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems?

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-25 iki 2019-10-25.

Projekto santrauka

Projektas jgyvendinamas kartu su partneriu Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija — POLA ir Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Pasaulio visuomenės sveikatos ekspertų duomenimis, fiziškai neaktyvus gyvenimas, rūkymas, netinkama mityba, aplinkos faktoriai, vaistai ir kiti rizikos veiksniai –lemia susirgimus onkologinėmis ligomis. Onkologiniai pacientai dažnai stokoja informacijos apie antrinę prevenciją, onkologinių ligų rizikos veiksnius (rūkymas, alkoholis, saulės poveikis), jų suvaldymo būdus, sveikos gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo), psichoemocinės sveikatos svarbą stiprinant onkologinių pacientų sveikatą. Norint pasiekti geresnių rezultatų ir padidinti pacientų bei jų artimųjų turimas žinias reikia glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvios informacijos sklaidos visoms onkologinių ligų prevencijoje ir gydyme dalyvaujančioms suinteresuotoms pusėms, o svarbiausia pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams. Projekto ilgalaikis tikslas — stiprinti onkologinių pacientų sveikatą, formuojant jų sveiką gyvenseną ir jgyjant žinių apie antrinę onkologinių ligų prevenciją bei suteikti praktinę informaciją pacientų artimiesiems, kurie daro reikšmingą įtaką onkologinių pacientų gyvensenai. Trumpalaikiai tikslai: 1) Kelti onkologinių pacientų ir jų artimųjų kompetenciją antrinės prevencijos klausimais. 2) Kelti sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją antrinės prevencijos klausimais. Uždaviniai. 1. Edukuoti onkologinius pacientus apie antrinę onkologinių ligų prevenciją. 2. Suteikti informaciją sveikatos priežiūros specialistams apie rizikos veiksnius, sergant onkologinėmis ligomis.

Veiklos:
1. Mokymų onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems savivaldybėse, skirtų didinti kompetencijas antrinės onkologinių ligų prevencijos klausimais vykdymas. Iš viso bus surengta 15 kompleksinių vienos dienos mokymų, kuriuose dalyvaus bent po 30 dalyvių, iš viso bus apmokyta 450 žmonių.
2. Kiekybinės ir kokybinės mokymuose dalyvavusių pacientų ir jų artimųjų apklausos atlikimas. Bus apklausti visi mokymuose dalyvavę asmenys ir jvertinti rizikos veiksnių suvaldymo ir fizinei veiklai skiriamo laiko pokyčiai.
3. Praktinės informacijos leidinių apie rizikos veiksnius, sergant onkologinėmis ligomis, parengimas ir platinimas.
4. Mokymų šeimos gydytojams, slaugytojoms ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams savivaldybėse, skirtų didinti kompetencijas rizikos veiksnių, sergant onkologinėmis ligomis, klausimais vykdymas. iš viso bus surengti 5 kompleksiniai vienos dienos mokymai, kuriuose dalyvaus bent po 30 dalyvių, iš viso bus apmokyta 150 sveikatos priežiūros specialistų.