fbpx

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“: Skyrybų krizę išgyvenantiems asmenims ir jų artimiesiems „Mes kartu“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.09.15 – 2020.09.15.

Projekto santrauka

Kasmet Lietuvoje skyrybos paliečia apie 20 000 suaugusiųjų. Vidutinis išėjimo iš skyrybų krizės laikotarpis – 5 metai, taigi tokių žmonių asmeninis, šeimos ir visuomeninis gyvenimas būna sutrikdytas, darbinė, kūrybinė veikla mažiau efektyvi, iškyla reali grėsmė psichinei ir fizinei sveikatai. Be vieno iš tėvų likę augti vaikai skyrybas išgyvena ne taip akivaizdžiai, tačiau pasekmės dažnai būna dar skaudesnės: sutrinka vaiko raida, pasireiškia fizinės ir psichosomatinės ligos, vyresniame amžiuje susiduriama su sunkumais, kuriant sveikus artimus santykius ir pan.
Skyrybų prevencijos ir postvencijos srityje Šeimos ir asmens centras „Bendrakeleiviai“ dirba jau arti 20 metų. Ilgalaikė praktinio darbo patirtis rodo, kad iš skyrybų sukeltos krizės buvę sutuoktiniai ir vaikai, išgyvenantys tėvų skyrybas, išeina kur kas greičiau ir sėkmingiau, jei pasinaudoja profesionalia kompleksine pagalba.

Projekto tikslas

Suteikti psichologinę, emocinę, dvasinę pagalbą skyrybų krizę išgyvenantiems suaugusiems ir vaikams bei paruošti būsimus moderatorius dirbti atvirose palaikymo grupėse ir kelti centro specialistų bei jau esamų moderatorių kvalifikacijas. Taip pat aktualizuoti skyrybų ir su jomis susijusių negatyvių pasekmių šeimai ir visuomenei probelmą, edukuoti visuomenę skyrybų prevencijos ir postvencijos temomis.

Tikslinės grupės

• Suaugusieji, išgyvenantys skyrybų krizę.
• Vaikai, išgyvenantys tėvų skyrybas.
• Paaugliai, išgyvenantys tėvų skyrybas.
• Krizinių grupių specialistai (kvalifikacijų kėlimas ir supervizijos).

Numatomos vykdyti veiklos

• Išėjimo iš skyrybų krizės programa.
• Grupė vaikams, išgyvenantiems tėvų skyrybas.
• Grupė paaugliams, išgyvenantiems tėvų skyrybas.
• Dienos stovykla vaikams, išgyvenantiems tėvų skyrybas.
• Seminarų ciklas skyrybų krizę išgyvenantiems.
• Atvira palaikymo grupė skyrybų krizę išgyvenantiems asmenims.
• Postvencinė savivokos ir savipažinos programa.
• Supervizijos projekte dirbantiems specialistams.
• Viešinimas, visuomenės edukacija.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Veiklų veiksmingumą vertiname:
• pagal pageidaujančių dalyvauti programose/seminaruose skaičių;
• pagal tai, kiek procentų lankytojų atkrenta programų eigos metu (atgalinio ryšio pagrindu vykdoma priežasčių analizė);
• pagal norinčių tęsti pradėtą rūpestį savo psichine bei emocine sveikata, tobulinti savivoką ir saviugdą kitose centro programose skaičių;
• analizuodami anketas, kurias grupių dalyviams pateikiame prieš programą, po jos ir praėjus pusei metų po paslaugos suteikimo, seminarų dalyviams – pagal seminarų turinio įvertinimo anketas, pateikiamas iškart po seminarų;
• grįžtamąjį ryšį per pageidaujamų supervizijų bei konsultacijų skaičių, fiksuojamą 6 mėn. po paslaugos suteikimo;
• vertindami spontaniškai vėliau parašomus įvairių programų ir seminarų dalyvių atsiliepimus, liudijančius regimą pokytį jų asmeninėje ar profesinėje situacijoje.
Ilgametė patirtis rodo, kad visos projekte suplanuotos veiklos yra visuomenei reikalingos ir naudingos.