fbpx

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Šilalės rajono savižudybių prevencinis projektas

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių, įgyvendinimo vieta – Šilalės rajonas.

Projekto pagrindinis tikslas – teisingų žinių ir nuostatų formavimas bei pagalbos suteikimas padidėjusios suicidinės rizikos grupėms ir asmenims. Projekto tikslinė grupė – specialistai savo darbinėje veikloje turintys didesnį kontaktą su savižudybės riziką patiriančiais asmenimis ir padidėjusios suicidinės rizikos asmenys.
Projekto įgyvendinimo metu tikslinės specialistų grupės, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai ir kiti aktyvūs rajono gyventojai bus apmokyti atpažinti savižudybės ženklus ir galės padėti arba nukreipti tinkama linkme riziką patiriančius asmenis, naudojant standartizuotą ir pasaulyje pripažintą „ASIST“ ir „safeTALK“ mokymų metodiką. Specialistus su pavojuje esančiais žmonėmis mokys dirbti profesionalų komanda. Pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą teikiantys specialistai taip pat bus apmokomi teikti pagalbą po mėginimo nusižudyti ar save žaloti. Siekiant
suteikti skubią pagalbą padidėjusios suicidinės rizikos grupės asmenims, Visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, seniūnijų socialiniais darbuotojais, bendruomenėmis, organizuos paskaitas, individualias psichologo konsultacijas bei grupinę psichologinę pagalbą.
Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Telšių Krizių centro specialistai teiks metodinę pagalbą, o Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai nukreips tikslinę grupę psichologinei pagalbai, padės suburti mokymams specialistų tikslines grupes. Rajono gyventojai bus informuojami apie vykdomą projektą bei pagalbos galimybes socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, spaudoje, bus išleisti informaciniai leidiniai, reklamuojama telefoninė nemokama pagalbos linija.
Sukūrus vieningą pagalbos koordinavimo sistemą, apimančią įvairių grandžių funkcijas, atsakomybę, informacijos perdavimo ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo mechanizmus savižudybių prevencijos srityje, bus siekiama sumažinti savižudybių grėsmę Šilalės rajone.