fbpx

UAB „Carat“: Rinkis gyvenimą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.11.01-2018.12.31.

Projekto santrauka

Siūlome jgyvendinti plataus masto kampaniją, paremtą socialine reklama, kuri apimtų 45-iose savivaldybėse gyvenančius gyventojus.

Norint pasiekti esminių permainų, būtina didinti visuomenės psichologinj ir emocinį raštingumą, t.y. apšviesti visuomenę kaip spręsti problemas, su kuriomis visi susiduriame, kaip ir kokiais būdais įveikti stresą ar išgyventi netektj. Būtina parodyti, kad visuomenėje paplitusios „normos“ ar kultūriniai jpročiai susiję su alkoholio vartojimu, savižudybėmis, smurtu prieš vaikus, smurtu artimoje aplinkoje, tėra ledkalnio viršūnė, kuri savyje slepia tas pačias priklausomybes ar psichologinj neraštingumą.

Socialinė kampanija „Rinkis gyvenimą“ didins visuomenės narių susivokimą, atsparumą ir rodys alternatyvą ydingiems jpročiams, kurie duoda skaudžias pasekmes. Taip pat augs suvokimas, ką vienu ar kitu atveju daryti, kur ir kokios pagalbos ieškoti, o svarbiausia, ką daryti, kad nepapultum j krizinę situaciją.

Kampanijos tikslas – atkreipti dėmėsj, priversti susimąstyti ar visi šeimos nariai tikrai priklauso šeimai? Dėmesio atkreipimas j savo šeimą ir pripažinimas, kad šeimoje egzistuoja problema pirmas ir svarbiausiais žingsnis ties problemos sprendimu. Būtent ši svarbų žingsnj ir skatintume žengti. Kad žmogus, jvardinęs bėdą ir kreipęsis pagalbos, pasirenka kitą gyvenimo kelią, kad pagaliau jis daro sprendimus, o ne nematomas šeimos narys.

59 skirtingos lauko reklamos plokštumos pasieks 2.574.592 Lietuvos gyventojus. Po šios kampanijos tikimasi:
– Padidėjusio visuomenes suvokimo, kad alkoholio vartojimas ir iš to kylančios problemos yra ne kažkieno kito, o būtent kiekvieno vartotojo galimos grėsmės;
– Padidėjusio gyventojų suvokimo, kokią žalą tiek psichinei, tiek fizinei sveikatai daro žalingi įpročiai.