fbpx

UAB „Carat“: Rinkis gyvenimą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.07.01 – 2020.06.30.

Projekto tikslas

Keisti visuomenės (piliečių) nuostatas, susijusias su sveikos gyvensenos ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimu (vakcinavimo skatinimo, atsakingo antibiotikų vartojimo, burnos higienos, priklausomybės nuo vaistų, žindymo skatinimo, su alkoholio pardavimu ar įsigijimu iki 20 metų susijusi socialinė kampanija ir kt.).

Tikslinės grupės

12 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai.

Numatomos vykdyti veiklos

Šviečiamosios kampanijos sociale reklama įgyvendinama lauko reklamos plokštumose.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Kampanijos paveikumo tikslinei auditorijai nustatymui bus naudojama OmniBus tyrimo metodika. Tai būdas gauti nacionaliniu lygmeniu reprezentatyvius duomenis. Tyrimo metu būtų gyvai apklausiami 1000 žmonių visoje Lietuvoje, naudojant amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos kvotas. Šio tyrimo metu numatyta sužinoti, kuri auditorijos dalis prisimena akcijas, susijusias su sveikos gyvensenos ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimu. Taip pat bus išsiaiškinta, ar apskritai keičiasi žmonių požiūris į sveiką gyvenseną, visuomenės psichinę sveikatą. Tyrimas leis sužinoti, ar kampanija paveikė ir kaip paveikė žmonių požiūrį , įpročius, elgseną, sveikos gyvensenos ir visuomenės psichinės sveikatos klausimais bei kaip kinta žmonių požiūris apskritai. Be to, tyrimas leis lyginti kampanijos įtaką skirtingose socialinėse grupėse (pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietą, pajamas, išsilavinimą, užsiėmimą).