fbpx

UAB „Komunikacijos amatininkai“: Kampanijos „Rinkis gyvenimą“ komunikacijos stiprinimo strategijos rengimas ir įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūtis – 2019 m. liepa.

Projekto santrauka

Projekto metu bus sukurta vieninga visuomenės informavimo kampanijos „Rinkis gyvenimą“ strategija, internetinė platforma, vizualinis identitetas ir papildomos priemonės, kurios padės sustiprinti kampanijos metu sukurtos informacijos sklaidą, padidinti jos efektyvumą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas sklaidai skaitmeniniuose kanaluose (socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“), kurie padeda pasiekti santykinai jaunesnę visuomenės dalį – iki šiol šiuose kanaluose kampanijos priemonės buvo matomos nedaug. Taip pat projektas stiprins ryšius tarp Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo pareiškėjų ir susijusių šalių (pvz. medicinos ir sveikatos specialistų, mokslininkų) bendruomenės – tam pasitelkiant renginius bei virtualaus bendravimo priemones.

Projekto tikslas

Šio projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti strategiją, kuri sustiprins nacionalinės visuomenės informavimo ir edukavimo kampanijos „Rinkis gyvenimą“ efektyvumą, išplės jos aprėptį ir padidins teigiamą poveikį.

Tikslinės grupės

– Jauni Lietuvos gyventojai (14-35 m.);
– Specialistų bendruomenė (medikų, sveikatos ekspertų, mokslininkų, žurnalistų ir pan.), kuriai rūpi sveikos gyvensenos temų sklaida šalyje.

Numatomos vykdyti veiklos

– Platformos internete rinkisgyvenima.lt sukūrimas ir administravimas;
– „Rinkis gyvenimą“ logotipo ir stiliaus gido parengimas;
– Kampanijos komunikacijos strategijos socialiniuose tinkluose parengimas ir įgyvendinimas;
– Virtualios „Rinkis gyvenimą“ projektų bendruomenės sukūrimas;
– Metinio Fondo bendruomenės susitikimo organizavimas;
– Kitų renginių (spaudos konferencijų, susitikimų regionuose) organizavimas;
– „Rinkis gyvenimą“ informavimo kampanijos kituose kanaluose koordinavimas, tęstinumo užtikrinimas;
– Visuomenės nuomonės tyrimo atlikimas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Projekto vertinimo rodikliai / kriterijai:
– Interneto platformos lankytojų skaičius, jų svetainėje praleistas laikas;
– Kampanijos sklaidos socialiniuose tinkluose pasiekta auditorija ir jos įsitraukimas;
– Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius;
– Visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai.