fbpx

UAB „Medicininės informacijos centras“: Specializuota žiniasklaida sveikatos temomis TV laidos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjis, spalis, lapkritis, 2020 m. sausis, vasaris, kovas.

Projekto santrauka

Su šūkiu „Bijok ligų, o ne skiepų“ skleisti informaciją, kuri kiekvienam šalies piliečiui padėtų suvokti problemos esmę bei priežastis ir, kad jis gali pakeisti susidariusią situaciją. Suformuoti teigiamą visuomenės narių, ypač mažamečius vaikus turinčių tėvų, požiūrį į skiepus ir supratimą, kad kiekvienas yra asmeniškai atsakingas ne tik už savo, bet ir šalia esančių žmonių sveikatą ir gyvybę, nes sprendimas neskiepyti savo vaikų, gali turėti skaudžių padarinių aplinkinių sveikatai, nes skiepai saugo nuo ligų tik tuomet, kai yra pasiskiepijusi pakankama dalis visuomenės. Suteikti informacijos, kur kreiptis pagalbos.

Projekto tikslas

Sukelti visuomenėje pokyčius, kurie skatintų visuomenės narius tapti atsparius mokslu nepagrįstiems teiginiams, didinti specialistų autoritetą ir mokslo tyrimais įrodytoms žinioms bei kūdikių skiepijimo apimtis. Turėtų būti sukurtas tinklalapis, kuriame lietuvių kalba būtų skelbiama naujausia ir mokslo tyrimais pagrįsta informacija apie skiepus, taip pat oficialių institucijų, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos aiški pozicija dėl skiepų. Įstatymais turi būti įtvirtinta nuostata, kad vaikai, norintys lankyti darželį, turi būti paskiepyti, kad visi ugdymo įstaigą lankantys vaikai būtų saugūs nuo skiepais valdomų ligų. Ši veikla galėtų tęstis baigus projektą.

Tikslinės grupės

Absoliučią daugumą laidos žiūrovų (80 proc.) sudaro žiūrovai, turintys didesnes, nei vidutines pajamas ir gyvenantys nedideliuose Lietuvos miesteliuose (nuo 2 iki 30 tūkstančių gyventojų) bei 35 proc. – didmiesčių gyventojai. Daugiau kaip trečdalis žiūrovų – aktyvūs ir dirbantys žmonės. Dar viena didelį potencialą turinti laidos auditorijos dalis, 2018 metais sudariusi 25 proc. laidos auditorijos – tai 35-50 metų amžiaus žmonės. Ši auditorija yra labai reikti ir žingeidi: laidose, kuriose kalbama apie inovacijas, atradimus, pažangiausius gydymo metodus, vaistus, tendencijas etc. ji siekė ir 1/3 auditorijos.

Numatomos vykdyti veiklos

Specializuotos TV laidos. Video klipų transliavimas

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Kampanijos efektyvumą nustatyti gana sunku, nes šalia bus vykdomos ir kitos priemonės. Paprasčiausias veiksmingumo rodiklis-mūsų sukurtų ir transliuojamų laidų ir socialinės reklamos klipų skaičius. TV laidas galėsime išmatuoti, pateikdami laidų reitingus. Netiesioginį mūsų veiklos efektyvumą galima vertinti tik apytiksliai.