fbpx

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje

Projekto įgyvendinimo trukmė : 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn. ( 12 mėn.).

Projekto santrauka

Projekto tikslas – sustiprinti specialistų, susiduriančių su savižudybės grėsme ir mėginimais žudytis, kompetenciją, atlikti savižudybės intervenciją, įgyvendinant savižudybių intervencijos įgūdžių mokymo programą „ASIST“, išmokyti asmenis, dažniau susiduriančius su savižudybės rizika, padėti žmonėms, ketinantiems nusižudyti, suteikti jiems žinių, kaip ir kur gali rasti reikiamą pagalbą, įgyvendinant mokymo programą „SafeTALK“ ir stiprinti tinklaveiką tarp pagalbos asmeniui galvojančiam apie savižudybę teikėjų.
Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojama savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai (16 akad. val.) pagal ASIST programą gydytojams psichiatrams, psichologams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams, pareigūnams ir kitiems specialistams iš įvairių Varėnos įstaigų ir organizacijų. Numatyta apmokyti 30 specialistų. Taip pat planuojama organizuoti 4 (po 4 kad. val.) savižudybių intervencijos mokymus „vartininkams“ – pedagogams, policininkams, ugniagesiams, sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams, kunigams ir kitiems aktyviems bendruomenės nariams pagal SafeTALK mokymo programą. Planuojama apmokyti 120 asmenų. Per 12 projekto įgyvendinimo mėn. planuojama apmokyti 150 asmenų. Socialiniame tinkle numatoma sukurti virtualią grupę, jungiančią rajono specialistus ir „vartininkus“, baigusius ASIST ir SafeTALK mokymus ir parengti lankstinuką, viešinantį galimybes padėti apie savižudybę galvojantiems asmenims.