fbpx

Varnėnų kaimo bendruomenė: Praleisk laisvalaikį kitaip

Projekto trukmė – 12 mėnesių po finansavimo sutarties pasirašymo.

Projekto tikslas – įgyvendinant alkoholio vartojimo prevenciją prisidėti prie alkoholio vartojimo Lietuvoje mažinimo, ugdyti vaikų ir jaunimo socialinius įgūdžius, skatinti jų socialinę įtrauktį ir pilietiškumą, jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą, o taip pat
motyvuoti suaugusiuosius sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, sudaryti jiems kokybiško laisvalaikio sąlygas.
Projekto uždaviniai:
1. Suorganizuoti 30 akademinių valandų seminarų ciklą: „Laisvalaikio galimybės be alkoholio“;
2. Suorganizuoti du renginius „Praleisk laisvalaikį kitaip – varžykis nuotykių parke „Tarzanija“;
3. Suorganizuoti keturis pramogų vakarus „Praleisk laisvalaikį kitaip – Boulingo klube“;
4. Suorganizuoti pramogų vakarą „Praleisk laisvalaikį kitaip – stebėk sporto varžybas“;
5. Suorganizuoti praktinę pramogą „Praleisk laisvalaikį kitaip – išbandyk baseiną“;
6. Suorganizuoti praktinę pramogą „Praleisk laisvalaikį kitaip – pažink teatrą“;
7. Suorganizuoti praktinę pramogą „Praleisk laisvalaikį kitaip – pažink savo kraštą“;
8. Suorganizuoti dvi vaikų stovyklas „Išmokime linksmintis be alkoholio“;

Projektas skirtas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jaunimui nuo 5 iki 19 metų. Projekto veiklose dalyvauti bus kviečiami prisijungti Lazdijų rajono savivaldybėje esančių 3 gimnazijų (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija), 7 mokyklų (Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos
mokykla, Lazdijų r. Šventežerio mokykla, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla, Lazdijų r. Šeštokų mokykla, Lazdijų r. Krosnos mokykla, Lazdijų r. Kučiūnų mokykla, Lazdijų r. Stebulių mokykla), 2 mokyklų-darželių (Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė ir Lazdijų mokykladarželis „Vyturėlis“) mokiniai ir 2 vaikų dienos centrų (Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas ir Varnėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras) lankytojai.