fbpx

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“: Nevartok – Pasiek daugiau!

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėn.

Projekto tikslas

Skatinti paauglius ir jaunimą nepradėti vartoti ir/arba atsisakyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo projekto savivaldybėse, motyvuojant juos keisti savo elgesį.

Tikslinės grupės

Paaugliai ir jaunimas (12-29 m.) (mokiniai, studentai, bedarbiai, dirbantys, priklausantys įvairioms rizikos grupėms, augantys socialinės rizikos šeimose, globos namuose ir pan.).

Numatomos vykdyti veiklos

• organizuojamos tęstinės fizinio aktyvumo veiklos formaliose ir neformaliose paauglių susibūrimo vietose projekto savivaldybėse;
• atrenkami, apmokomi dirbti gatvės darbo su jaunimu metodika bei suburiami į mobilias grupes asmenys ir organizuojamos žalos mažinimo priemonių taikymo veiklos jaunimo pasilinksminimo vietose projekto savivaldybėse.
• teikiama psichologinė pagalba ir/ arba motyvuojančias keisti savo elgesį individualias psichologo konsultacijos.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Bus atlikta reprezentatyvi fizinio aktyvumo veiklų dalyvių bei psichologinę pagalbą gavusių asmenų apklausa, siekiant nustatyti, kaip pasikeitė jų psichoaktyvių medžiagų vartojimo įpročiai bei požiūris į sveiką gyvenseną (tame tarpe ir fizinį aktyvumą).
Bendrą žalos mažinimo priemonių taikymo veiklų jaunimo pasilinksminimo vietose projekto savivaldybėse naudą planuojama nustatyti palyginus projekto partnerių bei policijos projekto savivaldybėse turimų/atliekamų jaunimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo apklausų statistinius duomenis, padarytas jaunimo nusikalstamas veikas bei viešosios tvarkos pažeidimus, susijusias su psichoaktyvių medžiagų vartojimu metais prieš pradedant įgyvendinti projekto veiklas ir metais, įgyvendinus projekto veiklas.