fbpx

VšĮ „Šeimos santykių institutas“: Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto santrauka

Projekto tikslas – teikti psichologinę pagalbą emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems, ugdant krizių įveikimo įgūdžius. Projekto veiklose dalyvaus Kauno miesto, Kauno rajono ir Šilutės gyventojai, patiriantys emocines krizes: vaikai (iki 18 metų) ir jų artimieji (50 vaikų ir jų artimieji, 100 asm.); suaugusieji ir jų artimieji (60 suaugusiųjų ir jų artimųjų, viso 83 asm.); visuomenės nariai (160 asm.). Projekte psichologinės paslaugos bus teikiamos visoms amžiaus grupėms vykdant dvi atskiras psichikos sveikatos stiprinimo programas (vaikams iki 18 m. ir jų artimiesiems bei suaugusiesiems ir jų artimiesiems). Projekto veiklos ir rezultatai: vaikų / jaunuolių ir jų artimųjų individualus ir /ar šeimos psichologinis konsultavimas (50 vaikų ir jų artimieji); pagalba grupėje paaugliams „Stiprių jausmų valdymas“ (16–20 paauglių); pagalba grupėje tėvams „Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė“ (45 tėvai); suaugusiojo ir jo artimųjų individualus ir / ar šeimos / poros psichologinis konsultavimas (60 suaugusiųjų ir jų artimieji); pagalba grupėje suaugusiesiems „Streso įveikos ir problemų sprendimo grupė“ (40 asm.); paskaitų ciklas apie krizes ir jų įveikimą (160 asm.); leidinių perleidimas (300 vnt.); leidinio apie streso įveiką krizėje parengimas ir spauda (300 vnt.)