fbpx

VšĮ „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“: Kompleksinės tęstinės pagalbos raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams paslaugų modelio sukūrimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių.

Projekto tikslas

Spręsti šiuo metu vieną iš didžiausių sveikatos priežiūros sistemos trūkumų Lietuvoje – tęstinių ilgalaikių palaikomųjų paslaugų raidos sutrikimus turintiems vaikams teikimą.

Tikslinės grupės

Projekto tikslinę grupę sudaro vaikai, turintys raidos sutrikimų ir jų tėvai/artimieji:

  • 64 nuo 2 iki 14 metų amžiaus vaikai, turintys raidos sutrikimų (F84.0-F84.5, F84.8, F84.9, F83);
  • vaikų tėvai/artimieji (iki 128 asmenų).

Numatomos vykdyti veiklos

1. Intensyvus užsiėmimų kursas, nustatant vaiko raidos įvertinimą bei atliekant lavinimą.
2. Tęstiniai kompleksiniai užsiėmimai po vaiko ištyrimo, diagnozės nustatymo ir rekomendacijų suformavimo.
3. Tęstinės adaptacijos paslaugos vaikams ir jų šeimos nariams.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Įgyvendinus kompleksinės tęstinės pagalbos veiklas bus atlikta tikslinės grupės dalyvių (tėvų ir artimųjų) apklausa, siekiant įvertinti paslaugų veiksmingumą, jų poreikių išpildymą, pastebėtus pokyčius. Išanalizavus apklausos rezultatus bei patikslinus/papildžius kompleksinių tęstinių paslaugų programą bus tęsiamos veiklos.