fbpx

Vilniaus arkivyskupijos Caritas: Sveikesnis gyvenimas – iššūkis jaunimui

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 lapkritis — 2019 lapkritis.

Projekto santrauka

Vilniaus arkivyskupijos Caritas turi ilgametę patirtį organizuojant ir vykdant kompleksinę pagalbą ir paslaugas gatvės vaikams ir jaunimui iš socialinės rizikos šeimų, benamiams, prekybos žmonėmis ir smurto aukoms, nusikaltėliams, migrantams, prieglobsčio prašytojams, priklausomiems asmenims, atskirtį patiriančioms motinoms ir jų vaikams. Šis projektas sudaro sąlygas mokytis keisti seną elgesį, formuoti įgūdį rūpintis savo sveikata, stiprinti jaunų žmonių asmenybes mokant savirefleksijos, keliant jų savivertę ir numatant ateities perspektyvas gyvenime. Taip pat didelis dėmesys skiriamas sveikesnės gyvensenos igūdžių ugdymui ir jtvirtinimui.

Projekte išskiriami du pagrindiniai lygmenys, keičiantys jaunuolių elgesį – sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir asmenybės stiprinimo veiklos.

Sveikatos gyvensenos įgūdžių formavimas apima tokią įgūdžių ugdymą — fizines sveikatos, maisto ruošos užsiėmimai, higienos įgūdžių formavimas, tarpininkavimas ir palydėjimas į gydymo įstaigas, psichinės sveikatos gerinimas, socialinio darbuotojo konsultacijos. Kita projekto kryptis — asmenybės stiprinimas, kuris vyks per paauglių ir jaunuolių dalyvavimą programoje „Iššūkis augti“, ši prevencinė priemonė akcentuoja asmenybės stiprinimą, elgesio keitimą ir refleksijos jgūdžių ugdymą. Ji apima neformalaus ugdymo ir lauko nuotykių mokymosi metodus, per kuriuos jauni žmonės tiria ir apmąsto save, savo patirtį, yra skatinami prisiimti atsakomybę už ją pačių gyvenimus ir aplinką, kurioje jie gyvena. Elgesio keitimo metodikoje svarbus palaipsninis iššūkis, dalyviai kviečiami mokytis iš patirties, pasiekus vieną tikslą, reflektuoti ir judėti link kito.

Projektas siūlo prieinamą kokybišką pagalbą, paramą ir palaikymą pereinant į suaugusiojo gyvenimą ir tapimą pilnaverčiu visuomenes nariu.