fbpx

Vilniaus dailės akademija: Studentų psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos paslaugų Vilniaus dailės akademijoje plėtra

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-01 – 2020-10-01.

Projekto santrauka

Projektu siekiama stiprinti VDA bendruomenės psichikos sveikatą, didinant psichologinio konsultavimo paslaugų įvairovę ir mažinant psichikos sveikatos problemų stigmą VDA bendruomenėje ir visuomenėje. Psichikos sveikatos stiprinimo ir konsultavimo programoje bus plėtojamas konsultavimas, išplečiant paslaugų prieinamumą studentams ir dėstytojams, pagerintas informacijos apie psichikos sveikatą ir pagalbą prieinamumas, vykdomos kūrybinės dirbtuvės ir visuomenei pristatyta psichikos sveikatos problemų stigmą mažinanti meno kūrinių paroda.

Projekto tikslas

Stiprinti VDA bendruomenės psichikos sveikatą ir mažinti psichikos sutrikimų stigmą.

Tikslinės grupės

Visų kursų ir programų Vilniaus dailės akademijos studentai ir dėstytojai, stigmos mažinimui skirtos parodos lankytojai.

Numatomos vykdyti veiklos

Vilniaus dailės akademijoje bus įgyvendinama Psichikos sveikatos stiprinimo programa. Bus teikiamos psichologinio konsultavimo paslaugas studentams pagal poreikį, pravedami tiksliniai užsiėmimai grupėse apie streso valdymą, psichikos sutrikimų rizikos veiksnius, psichikos atsparumo stiprinimą, vykdomos konsultacijos dėstytojams kaip tinkamai palaikyti studentus studijų procese, kaip dirbti su psichologiškai pažeidžiamais studentais, prisidedama sprendžiant konfliktines situacijas ir krizes, bus parengta informacija VDA tinklapiui vbei teiks konsultacijas žalingų įpročių norintiems atsisakyti studentams ir dėstytojams. Planuojamos kūrybinės dirbtuvės skirtos parengti psichikos sutrikimų stigmą mažinančią parodą.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Veikianti atnaujinta psichikos sveikatos stiprinimo programa Vilniaus dailės akademijoje, 100 asmenų gavusių individualias konsultacijas, 800 asmenų dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo veiklose.