fbpx

Vilniaus universitetas: Bendradarbiavimu pagrįsto savižudybės rizikos įvertinimo ir valdymo (CAMS) metodo diegimas sveikatos priežiūros įstaigose

Vilniaus miesto 2016m. savižudybių atvejų analizė parodė, kad beveik pusė nusižudžiusiųjų turėjo diagnozuotus psichikos sveikatos sutrikimus ir lankėsi pas psichiatrą paskutiniu metu. Vis dėlto psichikos sveikatos specialistai arba neatpažino savižudybės rizikos, arba pagalbos teikimas nebuvo pakankamai efektyvus, kad užkirstų kelią savižudybei. Tikėtina, kad panašūs sunkumai egzistuoja ir kitose savivaldybėse.

Projekto pagrindinis tikslas – diegti mokslu grįstus savižudybių prevencijos metodus savivaldybių bendruomenėse, pasižyminčiose didžiausiu mirtingumu dėl savižudybės, siekiant užtikrinti kokybišką, mokslo įrodymais grįstą pagalbą ketinantiems ir mėginusiems nusižudyti asmenims. Šio projekto tiesioginė tikslinė grupė: specialistai, teikiantys paslaugas savižudybės krizėje esantiems asmenims, o netiesioginė tikslinė grupė: asmenys, esantys savižudybės krizėje, kurie dėl šio projekto rėmuose vykdomų mokymų galės gauti kokybišką, mokslo įrodymais grįstą
pagalbą.
Pirmiausia projektu siekiama suteikti bendruomenėse dirbantiems specialistams įgūdžius naudoti “Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo“ (CAMS) metodą. Tai mokslo įrodymais grįstas pagalbos metodas asmenims, galvojantiems apie savižudybę.
CAMS metodas yra sukurtas Amerikoje, tačiau per pastaruosius 30 metų išplito ir Europoje. Jis padeda specialistui įvertinti savižudybės riziką ir planuoti tolimesnę pagalbą bei stebėti pagalbos teikimo efektyvumą. Išsamūs metodo tyrimai rodo, kad jis yra lankstus ir lengvai pritaikomas, o jo naudojimas ženkliai sumažina savižudybės riziką: patiriamą psichologinę kančią, mintis apie savižudybę ir mėginimus nusižudyti (Jobes, 2016).
Siekiant apmokyti specialistus bus rengiami dveji tarptautiniai mokymai. Projekte numatyti dveji mokymai tam, kad savivaldybės galėtų užtikrinti paslaugų teikimą tuo metu, kol viena dalis specialistų dalyvauja mokymuose. Siekiant užtikrinti tinkamą CAMS metodo taikymą, taip pat bus organizuojamos supervizijos mokymuose dalyvavusiems specialistams. Tam, kad mokymai būtų prieinami visiems bendruomenėje dirbantiems specialistams, bus reikalingas mokymų vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Taip pat bus reikalinga CAMS metodinės medžiagos (knyga-vadovas) leidyba, kadangi metodinę medžiagą yra privaloma perskaityti kiekvienam mokymų dalyviui.
Siekiant, kad CAMS metodas būtų efektyviai išnaudojamas, dalį savivaldybių, kurios projekto įgyvendinimo laikotarpiu nėra suplanavusios kompleksinės savižudybių prevencijos sistemos diegimo, taip pat supažindinsime su pagrindiniais atvejo vadybos ir proaktyvios pagalbos
teikimo principais. Siūlomi mokymai “Pagalba aukštos savižudybės rizikos pacientams” yra akredituoti. Į juos bus kviečiamas sveikatos priežiūros įstaigų personalas. Tuo siekiama supažindinti specialistus su bendraisiais pagalbos principais, kad jie galėtų proaktyviai tinkamai nukreipti asmenis su savižudybės rizika pagalbai, proaktyviai susisiekti su mėginusius nusižudyti asmenis, taip pat vykdyti atvejo vadybą gydymo metu. Tokie mokymai svarbūs užtikrinant tinkamą CAMS diegimą regiono sveikatos priežiūros sistemoje.
Paskutinis komponentas – metodologinės konsultacijos – skirtas tam, kad CAMS metodas būtų tinkamai išnaudojamas ir regionuose būtų diegiama mokslo įrodymais grįsta savižudybių prevencija. Šios konsultacijos skirtos savivaldybių atstovams ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovams bei darbuotojams, jų metu bus aptariama savižudybių prevencijos situacija regione, ryškiausi prevencijos sistemos trūkumai ir galimi sprendimo būdai. Jų metu, siekiant savižudybių prevencijos tęstinumo, savivaldybių atstovams bus suteikiamos specializuotos žinios, kaip toliau įgyvendinti savižudybių prevenciją regione.