fbpx

Vilniaus universitetas: Vaisiaus poveikio alkoholiu paplitimo ir alkoholio įtakos naujagimių medžiagų apykaitai tyrimas Lietuvoje

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedra.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių.

Augantis moterų ir jaunų merginų alkoholio vartojimas– viena iš didžiausių mūsų visuomenės sveikatos ir socialinių problemų. Besilaukiančios moters suvartojamas alkoholis ir jo skilimo produktas – acetaldehidas lengvai pereina per placentą ir pažeidžia besiformuojantį vaisių bei lemia
įv. pažeidimus: besivystančio kūdikio augimo atsilikimą, nervų sistemos vystymosi sutrikimus (intelektinę negalią, autizmą, epilepsiją ir t.t.), organų vystymosi anomalijas. Šis pažeidimų spektras apibūdinamas terminu “vaisiaus alkoholinio sindromo spektras” (VASS). PSO duomenimis iš 1000 naujagimių 1- 3 gimsta su vadinamuoju vaisiaus alkoholiniu sindromu (VAS) – sunkiausia alkoholio žala vaisiui. VASS atvejų skaičius sudaro apie 1 procentą bendroje populiacijoje. Kiek naujagimių, turinčių VASS ir VAS, gimsta Lietuvoje tiksliai nėra žinoma. Užsienio literatūros duomenimis iki 30% moterų vartoja alkoholį nėštumo metu, tad teoriškai ir Lietuvoje nėštumo metu galėtų alkoholį
vartoti iki 9000 moterų per metus.
Šio projekto metu bus įdiegtas fosfatidiletanolio (PEth) – koncentracijos tyrimas naujagimio sauso kraujo mėginiuose. PEth koncentracijos aptikimas naujagimio kraujyje – tai moters ilgalaikio alkoholio vartojimo nėštumo metu rodiklis. Ištyrus 10 tūkst. anonimiškų naujagimio sauso kraujo mėginių bus vertinamas alkoholio poveikio vaisiui paplitimas Lietuvoje, o alkoholio poveikis naujagimio medžiagų apykaitai bus įvertintas tiriant energijos apykaitoje dalyvaujančių acilkarnitinų koncentracijų pokyčius.
Projektui skirtomis lėšomis įdiegtas PEth tyrimas bus panaudojamas diferencinei VASS diagnostikai ir patvirtinimui, ir tai leis skirti pacientams ankstyvą specifinę medicininę pagalbą ir/ar taikyti ankstyvas profilaktikos priemones.
Tyrimo duomenys padės kurti moksliniais tyrimais paremtos sveikatos stebėsenos ir visuomenės informavimo apie alkoholio žalą sistemą. Tyrimo metu įdiegtais metodais bus galima objektyviai vertinti alkoholio vartojimo prevencinių projektų ir socialinių reklamų efektyvumą bei plėtoti tolimesnius mokslinius tyrimus šioje srityje.