fbpx

VšĮ „Šeimos santykių institutas“: Stipri šeima – sveika visuomenė!

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 2 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Projekto santrauka

Projektu siekiama didinti šeimų psichologinį atsparumą, ugdant šeimos narių krizių įveikimo įgūdžius. Projekto veiklose dalyvaus Kauno miesto ir rajono gyventojai (šeimos), kurie stokoja psichologinio atsparumo ir susiduria su sunkumais, sprendžiant šeimos krizes. Projekto veiklos ir rezultatai: Prieraišumo stiprinimo užsiėmimai pagal SAFE programą (10 tėvų / globėjų); Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa (mažamečių vaikų, paauglių tėvams) (64 tėvai / globėjai); Bendratėvystės programa (20 tėvų / globėjų); Streso valdymo programa (24 tėvai / globėjai); Stiprių jausmų raiškos ir valdymo ugdymo programa (24 tėvai / globėjai; 10 paauglių); Poros tarpusavio santykių stiprinimo ir krizių šeimoje sprendimo programa (20 asmenų); Šeimos konsultavimas / mediacija (300 konsult., 50 mediacijų); Grupė vaikams „Mano tėvai skiriasi, o kaip aš?“ (10 vaikų); Švietėjiška veikla, didinant visuomenės psichologinį raštingumą, pastebint ir sprendžiant krizes šeimoje (12 paskaitų visuomenei; 2 vnt. socialinės akcijos; 2 vnt. straipsniai; 2 seminarai specialistams; išleistas leidinys apie šeimos psichologinio atsparumo stiprinimą).