fbpx

VšĮ „Actio Catholica Patria“: Savarankiškumo ugdymas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 lapkričio 2 d. iki 2019 spalio 31 d.

Projekto santrauka

Šis projektas yra skirtas didesnės rizikos 14-29 m. jaunuoliams: turintiems delinkventinio elgesio sunkumų, minimalią priežiūrą, augantiems/augusiems valstybės globoje; rizikos/daugiavaikių/išsiskyrusių šeimų; niekur nedirbantiems, nesimokantiems; paaugliams, kurie nepatenka į nurodytas grupes, bet yra poreikis palydėjimui ar pagalbai (prevencija, kad turėtų palaikymą ir netaptų rizikos grupės jaunuoliais). Jo tikslai yra (1) ugdyti didesnės rizikos jaunuolių socialinius įgūdžius, padedančius būti visaverčiais, sąmoningais jaunais žmonėmis; (2) skatinti jaunuolių savęs pažinimą bei (3) padėti jaunuoliams įgyti, išlaikyti ir stiprinti darbinius įgūdžius. Siekiant šių tikslų jaunuoliams jiems siūlomos įvairios patrauklios veiklos (stovyklos, žygiai, atviri vakarai su maisto gaminimu ar kultūriniais užsiėmimais), kad vėliau būtų galima jaunuolius skatinti spręsti sunkumus, susitvarkyti dokumentus, ieškoti pastovios ir saugios gyvenamosios vietos, įgyti darbinės patirties (pameistrystėje, savanoriajant Lietuvoje ar užsienyje trumpalaikiuose (iki 2 mėn.) ar ilgalaikiuose projektuose (iki 1 m.)) bei gauti individualias soc. darbuotojo ar psichologo konsultacijas. Čia jaunuoliams suteikiama erdvė nuolat augti ir mokytis socialinių (finansų planavimo, skaitliukų nurašymo, tvarkymosi, apsipirkimo, dokumentų tvarkymo), bendravimo (sprendimo priėmimo, konfliktų sprendimo ir emocijų valdymo) ir darbinių (punktualumo, atsakomybės, mokymosi klausytis, išsakyti savo nuomonę ir pan.) įgūdžių. Paslaugų kompleksiškumas ir lankstumas padeda kiekvienam jaunuoliui atrasti sau erdvę mokytis: naujam dalyvauti mažesnėse grupinėse veiklose ar susitikti su specialistu individualiai; stipresniam jaunuoliui išbandyti pameistrystę, savanorystę ar organizuoti veiklas kitiems jaunuoliams (iniciatyvos); visiškai iškritusiam iš sistemos (mokymosi, darbo) vėl sugrįžti ir susitvarkyti dokumentus, gyvenamąją vietą.