fbpx

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“: „Aš galiu!” – nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų tėvų vaikų psichologinis įgalinimas ir kompleksinė parama šeimai

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų tėvų vaikų psichikos sveikatą psichologiškai įgalinant vaikus, keliant jų socialines ir emocines kompetencijas, gerinant šeimos funkcionavimą ir gerinant tėvų-vaikų emocinį ryšį.
Projekte dalyvaus 48 vaikai ir paaugliai, lankantys Vilniaus „Šaltinio“ ir „Vilnios“ pagrindines mokyklas, kurios teikia galimybes vaikams gyventi mokyklos bendrabutyje savaitės bėgyje.
Gyvenimas savaitės bėgyje skyrium nuo tėvų paveikia vaikų emocinę sveikatą, silpnina vaikų-tėvų emocinį ryšį. Pažeidžiami vaikai atsiduria didesnėje rizikos grupėje ateityje patys įsitraukti į piktnaudžiavimą psichoaktyviomis medžiagomis arba turėti kitų elgesio ar emocinių sunkumų.
Projektas yra kompleksinis, nukreiptas į visos šeimos funkcionavimo gerinimą ir juo siekiama 3 pagrindinių tikslų: 1) psichologiškai sustiprinti ir įgalinti pažeidžiamus vaikus ir taip užkirsti kelią jų ankstyvam alkoholio vartojimui ir kitiems psichologiniams sunkumams; 2) sustiprinti tėvų
tėvystės kompetencijas; 3) pagerinti tėvų-vaikų emocinį ryšį.
Projekto metu bus sukurta priklausomų tėvų vaikų psichologinio įgalinimo ir paramos programa, pagal kurią bus pravesti grupiniai užsiėmimai priklausomų tėvų vaikams. Grupinių užsiėmimų metu vaikai išmoks, kaip išreikšti savo jausmus, juos suprasti ir įsisąmoninti, sumažinti atsakomybė dėl tėvų priklausomybės, pasidalins savo patirtimi su kitais, gaus žinių apie priklausomybes, psichoaktyvių medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes. Vaikų tėvai taip pat dalyvaus grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu bus mokomi pažinti savo vaikų poreikius ir jausmus, suprasti, kaip vaikus veikia tėvų priklausomybę, atrasti būdus užmegzti su vaikais geresnės kokybės emocinį ryšį, įgyti žinių apie pozityvios tėvystės metodus. Vaikams ir tėvams taip pat teikiamos psichologo konsultacijos. Vasaros metu numatyta baigiamoji stovykla, kuri padės tėvams atrasti žaidimo ir laisvalaikio leidimo su vaikais džiaugsmą.