fbpx

VšĮ „Didelės akys“: Nebijo draugauti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėn.

Projekto tikslas

Sukurti ir plėtoti kompleksinės integruotos pagalbos paslaugų modelį, skirtą raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimos nariams: fizinės, meninės terapijos raidos sutrikimus turintiems vaikams, atokvėpio terapijos jų šeimos nariams.

Tikslinės grupės

Projekto tikslinės grupės:
1. Raidos sutrikimus turintys vaikai;
2. Šeimos nariai.

Numatomos vykdyti veiklos

1 dienos programa (programos metu numatomos šios veiklos: molio terapija, lauko sportiniai žaidimai, ekskursija po LDK plytinę); 2 dienų programa (programos metu numatomos šios veiklos: jausmų terapija (purvo baimės nugalėjimas, klampumo baimės nugalėjimas, malonių pojūčių patyrimas), lauko sportiniai žaidimai; molio terapija, dažų terapija, ekskursija po LDK plytinę, dėmesio lavinimo edukacija „Pasidaryk pats“;); 5 dienų programa (programos metu numatomos šios veiklos: jausmų terapija (purvo baimės nugalėjimas, klampumo baimės nugalėjimas, malonių pojūčių patyrimas), lauko sportiniai žaidimai, molio terapija, šešėlio teatras, dažų terapija, muzikos terapija, terapija šeimos nariams „Laikinas atokvėpis“, edukacija „Pasidaryk pats“, puodų žiedimas, ekskursija į rašyto M. Vainilaičio muziejų – sodybą).

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Įvykdytų veiklų veiksmingumas ir projekto įgyvendinimo rezultatai bus vertinami kiekybiniu ir kokybiniu tyrimo metodais.
1. Projekto veiklų dalyvių skaičiaus padidėjimas. Pirminė reikšmė – dalyvių skaičius 2018 m. – 100 dalyvių, siektina reikšmė – ne mažiau kaip 243 dalyviai. Šis skaičiaus padidėjimas numatomas projektui pasibaigus (statistiniai duomenys iš projekto vykdytojo).
2. Kokybinis projekto dalyvių tyrimas. Tikslas – nustatyti projekto veiklų efektyvumą. Atvykimo dieną ir paskutinę stovyklos dieną būtų įvertinama vaikų su raidos sutrikimais ir jų šeimos narių emocinė būklė (pateikiama anketa – klausimynas šeimos nariams, taip pat vienas atviras klausimas specialistui, kuris tiek vaikų, tiek šeimos narių emocinę būseną įvertina specialisto akimis).
3. Suinteresuotų šalių bendradarbiavimas – projekto tęstinumo sėkmė. Tikslas – pabaigus projekto veiklas bendradarbiauti su projekto partneriais, taip pat bendradarbiauti ir su kitomis viešosiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsiimančiomis su vaikais su raidos sutrikimais. Tokio bendradarbiavimo tęstinumas užtikrins veiklų vykdymą ir pasibaigus projektui. Dienos centrų specialistų pagalba bus galima suformuoti kuo tikslingesnę dalyvių grupę (grupių formavimas atsižvelgiant į raidos sutrikimo lygį).
4. Projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas. Platesnis informavimas apie projektą darys poveikį kitoms organizacijoms ir prisidės prie geresnio pareiškėjo įvaizdžio bei jo populiarinimo. Atitinkamai rezultatai galėtų būti pritaikyti kitų poreikiams, naudojami kaip gerosios praktikos pavyzdžiai, o gauti kokybinio tyrimo rezultatai pateikti suinteresuotoms šalims, vietos valdžiai.