fbpx

VšĮ futbolo mokykla „Ataka“: Bendruomenių sporto klubų modelio sukūrimas Vilniaus mikrorajonuose

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.22-2020.08.21 (kalendoriniai metai).

Projekto tikslas

Projekto tikslas – įkurti bendruomeninius sporto klubus (BSK) trijuose Vilniaus mikrorajonuose (Pilaitė, Justiniškės, Naujamiestis) ir sudaryti vienodas sąlygas sportuoti mergaitėms, berniukams ir suaugusiems

Tikslinės grupės

Vilniaus Pilaitės, Justiniškių ir Naujamiesčio mikrorajonų vietinių bendruomenių vaikai, paaugliai ir suaugę gyventojai nepriklausomai nuo jų socialinės padėties – visi, kurie gali sportuoti.

Numatomos vykdyti veiklos

1. Pilaitės bendruomeninio klubo steigimas.
2. Susitarti su Vilniaus m. sav. dėl futbolo aikštės laikų skyrimo Pilaitės BSK reikmėms.
3. Tėvų raštiškas įsipareigojimas skirti vaikams daugiau laiko, žinoti kur ir su kuo jų vaikas leidžia laiką.
4. Pilaitės suaugusių BSK narių įtraukimas žaisti futbolą bent 1 kartą per savaitę, organizuoti vietines šventes ir savanoriauti jų metu bei treniruojant vaikus.
5. Treniruočių bazės sutvarkymas, kad būtų vieta Naujamiesčio BSK sukūrimui ir veiklai – apšvietimo, persirengimo kabinų įrengimas.
6. Justiniškių BSK sukūrimui reikalingos treniruočių bazės projekto paruošimas ir finansavimo paieška jos įrengimui
7. Tėvų, kurių vaikai Naujamiestyje ir Justiniškėse lanko FM „Ataka“ treniruotes, informavimas apie BSK jų mikrorajone steigimą, kvietimas tapti nariais
8. Treniruočių vykdymas (įkūrus vietos BSK, dalis treniruočių bus perkelta į BSK)
9. Bendruomeninė šventė FM „Ataka“ gimtadienio vaikams ir tėvams.
10. Kalėdinė šventė FM „Ataka“ vaikams ir jų tėvams, seneliams, broliams, sesėms.
11. Vasaros sporto-edukacinė dienos stovykla „Ataka“ treniruotes lankantiems ir nelankantiems vaikams.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

1. Vertinamas treniruotes lankančių vaikų skaičius mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Teigiamas rezultatas, jeigu mokslo metų pabaigoje vaikų išlieka tiek pat kiek ir pradžioje. Labai sėkmingas veiklų veiksmingumas, jeigu po metų treniruosis 600 vaikų.
2. Vertinamas kaip labai sėkmingas, jeigu vaikų įsitraukimas į ugdomąją veiklą pagal treniruočių, FM Ataka organizuojamų švenčių, renginių lankomumą, dalyvavimą varžybose pasieksime šiuos rodiklius – 75% treniruočių lankomumas, 60% vaikų dalyvaus sporto varžybose, bendruomeninėse šventėse.
3. Vertinama vaikų elgsena balais pagal 20 kriterijų, 2 kartus metuose (naudojame A. Skarbaliaus Stats4Sport platformą vaikų lankomumui, elgsenos bei futbolo pažangai vertinti). Su vertinimo rezultatais supažindinami tėvai.
4. Mokslo metų pabaigoje dalies tėvų ir globėjų apklausa, atsitiktinės imties būdu, apie užsiėmimų naudą vaikams, vaikų norą lankyti treniruotes, varžybas, renginius. Tikslas, kad būtų ne mažiau negu 80% teigiamų vertinimų.
5. Po BSK įsteigimo vertinsime bendrą klubo narių skaičiaus pokytį. Klubo narių skaičiaus numatoma neriboti. Tikslas, kad kuo daugiau vietos gyventojų įsitrauktų į BSK veiklą ir valdymą. Kasmet matuosime klubo narių skaičiaus pokytį, dalyvavimą suaugusiųjų sporto veiklose. Numatoma, kad iki 2020 m. gegužės mėn. BSK turės 200 suaugusių narių ir 600 vaikų.