fbpx

VšĮ „Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras“: Psichikos sveikatos ir gerovės darbe stiprinimas Kėdainių rajono sveikatos priežiūros darbuotojams

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-11-02 iki 2019-10-31.

Projekto santrauka

Medicinos darbuotojų ir pacientų apklausos rodo, kad medicinos darbuotojai dažniau nei kitokio pobūdžio darbą dirbantieji susiduria su stresinėmis situacijomis. O nuolatinis stresas yra vienas iš faktorių, susijusių su psichikos sveikata. Dėl ribotų finansinių išteklių sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalas tik fragmentiškai dalyvauja psichologijos ir bendravimo įgūdžių mokymuose. Projektu siekiama sustiprinti Kėdainių rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovės darbe pojūtį, kuriant tvarią psichikos sveikatai palankią darbo aplinką. Psichinės sveikatos stiprinimas darbe apima bet kokius veiksmus, kurie padeda gerinti psichinę sveikatą, tačiau veiksmingumas yra optimalus tuomet, kai derinamas rizikos valdymas ir darbuotojų sveikatos stiprinimas. Todėl projekto plane neapsiribojama vien darbuotojų sveikatos įgūdžių tobulinimo ir prevencinėmis psichikos problemų sprendimo priemonėmis: streso valdymo praktiniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, relaksacijos ir komandinio darbo mokymai, sąmoningumu grįsto streso valdymo grupės susitikimai. Siekiant valdyti riziką bus kuriama ir diegiama psichosocialinių rizikos veiksnių stebėsenos ir streso darbe valdymo sistema, rengiamas veiksmų planas. Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtimi organizacijos pasidalins viešindamos projekto rezultatus žiniasklaidoje ir konferencijoje.
Projekto dalyvių skaičius – 270 sveikatos priežiūros darbuotojų. Projekto partneriai – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių rajono Motinystės mokykla. Įgyvendinus projektą pagerės dalyvaujančių įstaigų mikroklimatas, sumažės konfliktų, sustiprės darbuotojų psichikos sveikata, asmeninė iniciatyva bei motyvacija dirbti.