fbpx

VšĮ „Krizių įveikimo centras“: Psichologinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 lapkričio mėn. – 2019 spalio mėn.

Projekto santrauka

Lietuva patenka tarp valstybių, pasižyminčių itin prasta psichikos sveikata: sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais skaičius 2016 metais 1000-čiui gyventojų siekė 29.

Viena iš prastos psichikos sveikatos priežasčių yra krizės, kurių žmonės negali įveikti savo jėgomis. Neįveiktos krizės gali turėti sudėtingų padarinių psichikos sveikatai ir psichologinei žmogaus gerovei. Tyrimai rodo, kad 70–80 % suaugusių žmonių yra išgyvenę bent vieną krizę per gyvenimą. Net 70% jų sėkmingam krizės įveikimui prireikia pagalbos iš išorės. Žiūrint į Lietuvos psichikos sveikatos rodiklius kyla prielaida, kad su krizėmis mūsų visuomenei itin sunku susitvarkyti.

Todėl šis projektas yra skirtas teikti krizių intervencijos paslaugas krizes išgyvenančioms šeimoms, kurioms labiausiai reikia profesionalios ir neatidėliotinos pagalbos. Krizių intervencijos pagalba bus teikiama šeimoms, išgyvenančioms krizę dėl šeimos nario ligos (fizinės ar psichinės) arba mirties. Šeimos nariui susirgus psichikos ar fizine liga, visa šeima išgyvena krizinį laikotarpį, kurio metu labai svarbu gauti pagalbą, kad gebėti prisitaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių, artimojo sunkumų ir pasikeitusio elgesio. Tyrimai rodo, kad vienas sergantis asmuo paveikia maždaug septynių žmonių gyvenimą. Krizę šeimose dažnai pagilina tai, kad dėl artimojo ligos yra susiduriama su finansiniais sunkumais (pvz., dėl sergančiojo darbingumo praradimo, nedarbingumo slaugant artimąjį ar brangaus gydymo). Neretai šeimos nebeturi resursų nei kokybiškam sergančiojo gydymui, nei pagalbai sau. Psichoemocinę būseną apsunkina ir neigiami pokyčiai tarpasmeniniuose santykiuose, didėjanti šeimų izoliacija, nuolatinis stresas.

Vaiko mirtis yra viena sudėtingiausių krizių, galinti iš esmės pakeisti šeimos gyvenimą. Tėvai, broliai, seserys, kiti artimieji išgyvena didžiulį sielvartą, didėja rizika susidurti su patologiniu, komplikuotu gedėjimu. Susidurdami su netekusiomis vaikų šeimomis matome tęstinės profesionalios krizių intervencijos poreikį, kad įveikti komplikuotą gedėjimo procesą ir užkirsti kelią psichikos sutrikimų vystymuisi.

Krizę dėl šeimos nario ligos (fizinės ar psichinės) ar mirties patiriantys artimieji:
• Psichikos ligomis sergančių asmenų artimieji, suaugę ir vaikai.
• Bandžiusių žudytis ir save žalojančių asmenų artimieji, suaugę ir vaikai.
• Vaiko/brolio/sesers netektį išgyvenantys artimieji, suaugę ir vaikai.
• Sunkia liga sergančių vaikų artimieji, suaugę ir vaikai.

Krizę išgyvenančių šeimų nariams bus teikiama: 1) individuali pagalba, 2) specializuota krizių intervencijos grupinė pagalba, 3) sukurta ir dalijama edukacinė medžiaga artimiesiems bei sveikatos specialistams (gydytojams, slaugytojams ir kt.), susiduriantiems su krizės paliestomis šeimomis.